KaliteAkademi

Kurum & Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kurumsal Eğitimler: Sürekli kendini yenileyen, eğitimlerle personelini geliştiren dinamik ve öğrenen organizasyonlar için vazgeçilmezdir.
Günümüz ekonomik ve teknolojik koşulları işletmeleri giderek artan bir oranda rekabete zorlamaktadır. Piyasada rekabet edebilmek için işletmelerin “Müşteri Memnuniyeti”ni artırması, bunun için de uluslararası standartlara uygun KALİTEDE mal ve hizmet üretebilmesi gerekmektedir.
Uluslar arası kalitede mal ve hizmet üretebilmek için çağın gereklerine uygun olarak eğitime ve eğitsel faaliyetlere gereken önemi vermek, yönetimden diğer kademelere kadar tüm çalışanlarının sürekli eğitimlerle geliştirmek kaçınılmazdır.

Bugünün dünyasında ancak öğrenen ve dinamik organizasyonlar sapasağlam ayakta kalabilmektedir.  Bunun için KALİTE AKADEMİ olarak, deneyimli kadromuzla her türlü kurumsal eğitim ihtiyacınızın analizini yaparak, ihtiyaç duyduğunuz eğitimleri vermekteyiz.

Projeler değişim ihtiyacıyla ortaya çıkarlar ve bir yenilik getirirler. Bu bir ürün geliştirme projesi olabileceği gibi; süreç geliştirme, yeni kalite standartlarının belirlenmesi veya bir taahhüt' ün yerine getirilmesi şeklinde de oluşabilmektedir. 

İnsan Kaynakları günümüz rekabet koşullarında işletmelerin oyunu kurallarına göre oynayabilmeleri için temel güç haline gelmiştir. Çünkü her bir çalışanın yarattığı artı değer işletmenin performansını belirlemektedir...

20 yıllık Kalite Akademi tecrübesiyle sunulan bir eğitim programıdır. Global dünya koşullarında öngörü ve planlama vizyonuna sahip olmayan kişi ve şirketlerin uzun vadeli planlar yapmaları neredeyse imkânsız hale gelmiştir....


Katılımcılara zaman yönetimi bakış açısı ve günlük pratiklerini ve profesyonel iş yaşamlarını etkin bir şekilde planlama becerisi kazandırarak öncelikli ve önemli işlerini tamamlayabilmeleri, böylece zamanı etkin  biçimde kullanabilmelerini sağlamak...


Yaratıcı Drama yöntemleri ile iletişim problemlerimizi çözüm üretmeyi öğreniyoruz. İletişimde yaşadığımız sorunlar üzerinde farklı bir yöntem ile konuşmaya ve farkındalık yaşamaya davetlisiniz ....

İletişim insanlık tarihiyle başlar… Sosyal yaşantıda birey diğer bireylerle çeşitli nedenlerle etkileşim içindedir. Özel ve iş yaşantımızda diğerleriyle kurduğumuz iletişim sürecine hakim olmak, kişilerarası iletişimde yetkin olmak başarının önemli anahtarlarından birisidir.


Katılımcılara, topluluk önünde başarılı sunumlar yapmaları ve dinleyicileri etkilemeleri için gereken bilgileri ve becerileri kazandırmak. Eğitim süresi 1 gün  ve 2 gün olarak iki alternatiflidir...


Günlük hayat içindeki iletişimimiz kadar iş hayatımızda, İş arkadaşlarımız, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla kurduğumuz iletişimin etkinliği kişisel motivasyonumuzu, iş akışımızı etkileyip, şekillendirecek kadar önemlidir....


Kurum içi her türlü faaliyetin sonucunda üretilmiş bilgilerin uygun yöntemle belgelenmesi, yönetimden çalışanlara kadar her kademede bilgi akışının sağlanması resmi yazışmalar aracılığıyla yürütülmektedir....


Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure