KaliteAkademi
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Katılımcıları Büyüleyebilmek…

Amacımız; katılımcılara, topluluk önünde başarılı sunumlar yapmaları ve dinleyicileri etkilemeleri için gereken bilgileri ve becerileri kazandırmak. 

Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi

Topluluk önünde konuşma becerisinden, kurul toplantılarına, satış sunumlarından müşteri ilişkileri yönetimine ve iş sunumları ile etkin liderlik ve takım oluşturmaya kadar geniş bir yelpazede etkili sunum becerisine sahip olmak kariyer gelişiminin olmazsa olmazlarındandır. Etkili sunumlar her düzeyde ilişkileri geliştirmemizi ve sürdürmemizi sağlar


Eğitimin Kazanımları: 

Etkili bir sunumun nası hazırlanacağını öğrenmek

Etkili sunum hazırlama için temel prensipleri ve ipuçlarını öğrenmek


Eğitim Süresi

1 gün (yarım gün uygulama) ve 2 gün (1 gün uygulama) olarak iki alternatifli

Program İçeriği

Sunuma Hazırlanma:

 • Heyecan ve Korkuyu Yenebilmek
 • Doğru Soluk Alıp Vermek
 • Konuşma Beceri ve Pratik Çalışmaları
 • Vurgulama-Şiddet-Ton İlişkisinin Anlaşılması ve Ayarlanması
 • Etkin Not Tutma Yoluyla Belleği Güçlendirmek;
 • Etkili İletişim Araç ve Tekniklerini Tanımak, Onlardan Yararlanmak;
 • İkili ve Çoklu İlişkilerde Konuşma ve Sunuş Çalışmaları (Psikodrama ve Rol Çalışmaları)
 • Doğru Konuşmayı Tehdit Eden Alışkanlıkları Tanımak
 • İfadeyi Güçlendirmek; Olumlu Konuşma Özelliğini Artırmak
 • Hızlı ve Etkin Okumadan Yararlanmak
 • Beden Dilini İyi Kullanabilmek

Sunum Hazırlama:

 • Katılımcı Profili Analizi
 • Katılımcıların ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Yetişkin Eğitiminin Özelliklerini göz önünde Bulundurma
 • Görsel Araçların Kullanılması

Sunum Başarısı İçin Sunum Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
 • Etkili Soru Sorma ve Yanıtlama
 • Konuşma Hızını Ayarlamak
 • Dinleme-Konuşma İlişkisini ve Hızını Ayarlamak
 • Etkili Dinleme Ve Diyalog Becerisini Geliştirme
 • Dinleyicinin Beden Dilini Doğru Okumak
 • Konuşmacının Kendi Beden Diliyle Uyum İçinde Olmasını Sağlamak
 • Görsel Araçların Kullanılması
 • Sunumda Zamanı Etkin Kullanma
 • Özetleme ve Geribildirim
Kimler Katılabilir

2 günlük program özellikle iş ve sivil toplum örgütü yaşamımda konuşma ve sunuş inceliklerine gereksinim duyan orta ve üst düzey yöneticileri için.1 günlük program toplantıdan müşteri iletişimine kadar geniş yelpazedeki tüm çalışanlar için.

Sınav / Sertifikasyon

              Katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir. 

Kayıt
                       Kayıt için katılımcı bilgi formunu doldurunuz. 

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure