KaliteAkademi
Temel İSG Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenler, işyeri tehlike sınıfına göre belirlenen süre ve saatlerde tüm çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak, eğitimi belgelendirmek ve bu belgeleri arşivlemekle yükümlüdürler. Tehlike sınıfına göre eğitim alınması gereken süre ve sayı aşağıdaki gibidir: 

 • Az tehlikeli sınıfta tüm çalışanların  3 yılda 1 defa en az 8 saat; 
 • Tehlikeli sınıfta tüm çalışanların 2 yılda 1 defa en az 12 saat;
 • Çok tehlikeli sınıfta tüm çalışanların yılda 1 defa en az 16 saat 
 • Örgün Eğitim Ücreti 100 TL/Kişi/Gün
 • Online Eğitim Ücreti 50TL/Kişi/Gün
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Eğitimin Yasal Gerekçesi
6331 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleri
Program İçeriği
1. Genel Konular
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık Konuları
 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım 
3. Teknik Konular

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım 
Kimler Katılabilir

İlgili yasaya göre; kendi nam ve hesabına  en az 1 işçi çalıştıran tüm işverenler ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm yöneticiler, çalışanlarına tehlike sınıfına göre belirlenmiş sürelerde temel iş sağlığı güvenliği eğitimi aldırmak ve bu eğitimleri belgelendirmekle yükümlüdür. 

Sınav / Sertifikasyon
Temel iş sağlığı güvenliği eğitiminde, eğitim öncesi yapılan ön test ile çalışanın mevcut bilgisi ölçüldükten sonra, eğitim sonrası yapılan son test ile de eğitimin etkililiği ölçülür. Aynı zamanda yasanın zorunlu kıldığı ölçme değerlendirme koşulu sağlanarak eğitim kayıt altına alınmış olur. 
Kayıt

Eğitime Kayıt için; 

Eğitim katılım formundaki bilgileri eksiksiz olarak doldurup teslim ediniz

Katılımcılara ait kimlik fotokopisini teslim ediniz

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure