KaliteAkademi
Micro MBA Eğitimi

Hedeflerine ulaşmış, sürekli katma değer üretebilen bir işletme için Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi…

Micro MBA, 20 yıllık Kalite Akademi tecrübesiyle sunulan bir eğitim programıdır. Global dünya koşullarında öngörü ve planlama vizyonuna sahip olmayan kişi ve şirketlerin uzun vadeli planlar yapmaları neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Girişim, iş planı ve çıkış stratejileri gibi süreçlerin doğru planlanması ve yönetilmesi yalnızca en doğru mantalite üzerine oturtulduğunda mümkün olabilir. 2013 yılının ilk yarısında Türkiye’de %14,33 oranında şirket iş hayatına başlarken %24,05 oranında şirket ise kurumsal hayatına son vermiştir. Araştırmalar neticesinde bu başarısız sonucun sebebi olarak; Talep Azlığı, Maliyet Yüksekliği ve Kötü Yönetim gibi bazı öngörü eksikliğinden kaynaklanan sorunlar başı çekmektedir. Dolayısıyla Micro MBA, katılımcılarına gereksiz detaylardan arındırılmış bir Girişimcilik, İş Planı, İş Süreci ve Süreç Yönetimi hakkında tecrübelerle edinilmiş akademik düzeyde bir eğitim sunar.

Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Yorumlar
Kayıt
Genel Bilgi

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Program İçeriği

Micro MBA Eğitimleri, eğitimi alacak kişilerin niteliklerine göre düzenlenmiştir. Katılımcılarımız bu doğrultuda almak istedikleri eğitimi seçebilirler.

Premium Micro MBA Eğitimi tüm eğitimlerin verildiği bir genişletilmiş pakettir.

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyacınız olan eğitim programını seçebilirsiniz:

Artık iş yaşamında hepimiz memur veya çalışan olmaktan taşeron ve işveren olmaya doğru giden bir yapı içerisindeyiz ve gelecek girişimcilikte yatıyor. Şirketlerin yaşamları kısalmaya başladıkça çalışanların da memur değil taşeron olması ağırlık kazanıyor, bu nedenle yakında beyaz yakalıların çoğu kendi işinin sahibi olacak. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, başarılı girişimcilik yolunda, girişkenlikten girişimciliğe geçmek için tüm gerekli bilgi altyapısını kazanarak başarılı bir iş modeli kurmayı ve dünya standartlarında iş planı yapmayı öğreneceklerdir.

Premium

  • Girişimci Programı + Yönetici Programı
Kimler Katılabilir

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Sınav / Sertifikasyon

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Yorumlar

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Kayıt
You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!
Duyuru

Pellentesque viverra vehicula sem ut volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut non libero magna. Sed et quam lacus.

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure