KaliteAkademi
Geri Ödeme ve Gizlilik Politikası
UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto 
ve koyu fontta printederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve 
alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış 
sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş 
ve kabul etmiş sayılır. 
KALİTE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş MESAFELİ SATIŞ 
SÖZLEŞMESİ 
İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme 
yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde 
aşağıdaki gibidir. 
 
MADDE 1  KONU 
İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, 
aşağıdanitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili 
olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli 
Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri HakkındaYönetmelik hükümleri 
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 
MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ 
Ünvan  : KALİTE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş 
Adres : Uncular Caddesi Ekşioğlu İşhanı No:22 Kat:3 Daire 45 
Üsküdar/İstanbul
Telefon:  0216 495 2122 
email   : kalite@kaliteli.net  
MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ 
Müşteri olarak www.kalitelihesapli.com alışveriş sitesine üye olan kişi. 
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.  
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ 
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, 
satışbedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden 
oluşmaktadır  
 
 
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER 
4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış 
fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve 
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir 
ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre 
 
 
içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha 
önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim 
edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Kalite sorumlu tutulamaz. 
4.4 - Kalite, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen 
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile 
teslim edilmesinden sorumludur. 
4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı 
nüshasının Renklisepet'e ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih 
ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün 
bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Kalite ürünün 
teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nınkusurundan 
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması 
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Renklisepet Kalite'ye 
ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla 
ürünün 3 gün içinde Kalite'ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye 
giderleri ALICI'ya aittir.
4.7-Kalite mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, 
ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu 
ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle 
yükümlüdür. Bu takdirdeALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu 
ürünün varsa emsaliile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin 
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından 
birini kullanabilir.ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15   
günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk 
olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Kalite'ye gönderilebilir, 
bu takdirde kargo giderleri Kalite tarafından karşılanacaktır. 
4.9- İşbu sözleşme,ALICI tarafından imzalanıp Kalite'ye faks veya posta 
yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 
MADDE 5 - CAYMA HAKKI 
ALICI,sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki 
kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. 
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Kalite'ye faks, email veya 
telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri 
çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 
3. kişiye veya ALICI'yateslim edilen ürünün Kalite'ye gönderildiğine ilişkin 
kargoteslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. 
Bubelgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade 
edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler 
 

 
iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli 
ALICI tarafından karşılanır. 
Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık 
ürünler,kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son 
kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü 
yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf 
malzemeleri(toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, 
ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış 
olması şartına bağlıdır. 
Ayrıca,tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde 
değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda 
tüketici cayma hakkını kullanamaz. 
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde 
tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı 
gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı 
çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15  günü 
içinde ödeme tutarını tüketiciye iadeeder. 
İşbusözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan 
edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Renklisepet'in yerleşim 
yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.  
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını 
kabul etmiş sayılacaktır. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mağazamızda Alışveriş Yapan Herkes Bu Sözleşmeyi Okumuş Ve Kabul Etmiş Sayılır.


Üye Bilgileri : Üye bilgileri eksiksiz ve hatasız girilmelidir. Teslimat için telefon numarası ve vergi numarası(TC Kimlik Numarası)girilmesi zorunludur. Bu bilgiler hem güvenlik için hem de kanuni zorululuktan dolayı gereklidir.


Hatalar : Ürün açıklaması, adı, fiyatı, resmi vs her türlü içerikte oluşabilecek hatalarından dolayı mağazamız sorumlu tutulamaz.

Fiyat Politikası : Mağazamızda satılan tüm ürün fiyatlarını serbest ekonomi kuralları gereği mağazamız belirler. Etiket Fiyatı, Satış Fiyatı ve İndirimli Fiyat buna dahildir. Müşteri, Ürün üreticisi, İthalatçısı veya dağıtıcısı dahil hiç kimse fiyatı değiştirmemiz konusunda bizi zorlama yetkisi yoktur. Yazım hataları istisnadır.

 

Garanti : Mağazamız ve Müşteri Garanti Koşulları sayfasında belirtilen kurallar çerçevesinde hareket eder.


İade : Mağazamız sattığı her hangi bir ürünü İade Koşulları sayfasında belirtilen durumlarda iade alma garantisi verir.


Ücretler : Mağazamız tarafından tahsil edilen tüm ücretler ilgili bölümlerde müşterinin görebileceği şekilde açıkça görüntülenir. Bu fiyatlara sonradan itiraz edilemez.


Müşteri Memnuniyeti : Mağazamız müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde tutmak için yoğun çaba harcamaktadır. Mağazamızı zarara uğratmaya yönelik ve genel ticaret kuralları çerçevesinde olmayan müşteri talepleri hariç tüm şikayet ve istekleriniz dikkatle incelenerek ivedi sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır.


Güvenlik Tedbirleri : Mağazamıza verilen siparişler, bir dizi güvenlik tedbirinden geçtikten sonra müşteriye gönderilir. Mağaza yöneticilerimizin bu işlemler esnasında müşteriden bazı ek bilgiler talep edebilir. Talep edilen bilgiler sizin güvenliğiniz içindir. Müşteri bu talepleri karşılamakla yükümlüdür. Banka veya Yöneticilerimiz tarafından güvenli görülmeyen yada kuşku uyandıran siparişler gönderilmez.


Ürün Teslimatı : Teslimatlar yalnızca mağazamız tarafından belirlenen Kargo şirketleri veya kendi dağıtım ağımız ile kimlik kontrolü yapılarak teslim edilir. Farklı bir kargo şirketi ile teslimat talep edilemez. Sipariş edilen Paket teslim alınırken mutlaka kontrol edilmeli hasarlı veya hatalı paketler teslim alınmamalıdır. Paket teslim alındığı anda Siparişiniz Kargo yetkilisi tarafından eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmiş sayılacaktır.

----------------------------------------------------------

                      Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure