KaliteAkademi
İlkyardım Güncelleme Eğitimi
Temel ilkyardım eğitimi sonrasında Sağlık İl Müdürlüğünce yapılan sınavdan başarılı olarak sertifika alan katılımcıların belgelerinin, alınacak olan güncelleme eğitimi ile 3 yılda bir yenilenmesi önemlidir. 

Çünkü güncelleme eğitiminin süresi ve ücreti temel ilkyardım eğitiminin süresinin ve ücretinin yarısı kadardır. Bu nedenle sertifikaların geçerlilik süresinin iyi takip edilmesi gerekir. Kalite İlkyardım sizin yerinize geçerlilik süresini takip ederek zaman ve ekonomik anlamda destek olmaktadır. 

Güncelleme eğitiminde ana hedef, katılımcının bilgilerini tazelemek, ilkyardım bilgilerinde değişiklik olmuş ise bu değişiklikleri aktarmak, katılımcının bilgi ve deneyim eksikliği olan konuların pekiştirilmesini sağlamaktır. 


Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi

İlkyardım Güncelleme eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası“ bulunan eğitmenlerce verilmektedir.

Sertifika İlkyardım Eğitimlerinde bir grup Bakanlıkça 21 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 21 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir.

Katılımcı sayısı 7 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların eğitimleri merkezimizde düzenlenen “GENEL KATILIMLI” programlarla gerçekleştirilmektedir. GENEL KATILIMLI eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.

Kurum-içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.

En az 7 katılımcısı olan kuruluşlar eğitimin kendi bünyesinde gerçekleştirilmesini talep edebilmektedir.

Ücretlendirme

Bakanlık aynı Sertifikalı Temel İlkyardım eğitimlerinde olduğu gibi eğitim ücretini her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinin ücret komisyonları tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. Bakanlık, eğitimin standartlarını ve kalitesini korumak amacıyla standart fiyat uygulamakta ve bu fiyatın herhangi bir şekilde değiştirilmesine izin vermemektedir.

Eğitimi veren ve eğitimi alan her kurum Bakanlığın belirlediği eğitim ücretine uymakla yükümlüdür. Bakanlıkça tespit edilen kural dışı uygulamalar sonucu eğitim kurumunun ruhsatı, eğitim alan kurumun sertifikaları iptal edilmektedir.
Program İçeriği
Güncelleme Eğitimi Programının Akışı Aşağıdaki Gibidir: 

1- Ön test
2- Konuların tekrarı 
3- Uygulamalar
4- Sınav : Güncelleme eğitimlerinde sınav kurumumuz tarafından yapılmaktadır. 
Kimler Katılabilir

Geçerlilik süresi 3 yıl olan Temel ilkyardım eğitimine katılıp sertifika sahibi olan kişiler bu eğitime katılabilirler.

Kurumumuza teslim edeceğiniz evraklarınız İl Sağlık Müdürlüğü tarafından güncellenerek geri gönderilecek ve sizlere teslim edilecektir.

Sınav / Sertifikasyon
Sınav

Katılımcılar eğitim sonunda değerlendirme sınavına tabi olurlar.

Sınav eğitimin ardından eğitim kurumumuzda eğitmenimiz tarafından yapılmaktadır.


Sertifikasyon

Güncelleme eğitiminin ardından mevcut  İLKYARDIMCI SERTİFİKASI ve İLKYARDIMCI KİMLİK KARTI kurumumuz tarafından gerekli prosedürlere uygun olarak Sağlık İl Müdürlüğüne gönderilerek, geçerlilik süresinin yeniden 3 yıl uzatılmasını sağlanır. 

Mevcut  İLKYARDIMCI SERTİFİKASI ve İLKYARDIMCI KİMLİK KARTI kayıp ise öncelikle bu kayıp olan sertifika ve kimliğin yeniden çıkarılması gerekir. 

Güncellenen sertifikaların da geçerlilik süresi 3 yıldır. Yine bu sürenin sonunda yeni bir güncelleme eğitimi alınması gerekmektedir. 


Kayıt

Kurumumuz tarafından verilen katılımcı bilgi formunun eksiksiz olarak doldurularak teslim edilmesi gerekir. 

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • 1 Adet Fotoğraf
  • Mevcut İlkyardımcı Sertifikasının aslı
  • Mevcut İlkyardımcı Kimlik Kartının aslı


Eğer sertifika ve kimlik kayıp ise ya da ikisinden birisi kayıp ise; 

  • Kayıp belgelerin yeniden çıkarılması talebini içeren dilekçe
Online Kayıt Ol
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure