KaliteAkademi
Proje Yönetimi Eğitimi

Projeler değişim ihtiyacıyla ortaya çıkarlar ve bir yenilik getirirler. Bu bir ürün geliştirme projesi olabileceği gibi; süreç geliştirme, yeni kalite standartlarının belirlenmesi veya bir taahhüt' ün yerine getirilmesi şeklinde de oluşabilmektedir. Böylece projeyi, bir yenilik getirmek üzere ve bir amacı gerçekleştirmek için, belirli bir sürede ve bir arada yapılması gereken, birbirine bağlı veya birbiri ile ilişkili faaliyetler grubu olarak tanımlıyoruz. Bu durumda ise, tanımlı bir zaman içerisinde, belirli bir amaç için yerine getirmekle yükümlü olunan aktivitelerin etkin planlaması, organize edilmesi ve kontrol edilmesi  faaliyetlerini proje yönetimi olarak tanımlıyoruz.

 • Eğitim Ücreti Bireysel  : 1000 TL + KDV / Kişi
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi

Katılımcılara proje yönetiminin planlama, uygulama, kontrol ve raporlama aşamaları ile proje yönetiminde zaman yönetimi (CPM ve Gantt-şeması teknikleri), maliyet yönetimi, iletişim ve risk yönetimine ilişkin detaylı bilgi verilerek, proje önerme, yönetme, sonuçlandırma aşamalarında kullanılacak bilgi ve tekniklerin aktarılmasıdır.


Böylelikle her bir katılımcının “Proje Yönetimi”nin tüm aşamalarına hakim olması hedeflenmektedir.


Eğitimin Süresi

1 Gün
Program İçeriği

 • Proje Yönetiminin Aşamaları
 • Proje Planının Yapılması 
 • Proje Ekibinin Seçilmesi
 • İş Programının Hazırlanması
 • Projelerde Zaman Yönetimi Teknikleri
 • Şebeke Diyagramı
 • CPM-PERT METHOT
 • Kritik Yol Hesabı
 • Gantt Şeması
 • Projelerde İletişim Yönetimi
 • Proje Ekibi ve Liderin Özellikleri
 • Proje Yönetiminde Toplantının Rolü
 • Proje Dokümanları
 • Projelerde Risk Yönetimi
 • Projelerde Risk Analizi
 • Risklerin Değerlendirmesi ve Proje Faaliyetlerine Dahil Edilmesi
 • Projelerde Maliyet yönetimi Proje Bütçesi Hazırlama ve Planlama
 • Proje Bütçesi Kontrol
 • Başarı Değerleme
 • Projelerin Performansını Değerlendirme Ölçüt ve Göstergeler
Kimler Katılabilir

Projelerde Görev Alabilecek Çalışanlar ve Yöneticiler

Sınav / Sertifikasyon

               Katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir. 

Kayıt
               Kayıt için katılımcı bilgi formunu doldurunuz. 
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure