KaliteAkademi
Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında eğitimin içeriği düzenlenmektedir.  Resmi yazışma kurallarına uygun olmayan bir belge kamu kurumlarında işlem görmeyecek, prosedür sürecinin uzamasına ve bu nedenle işlerin aksamasına neden olacaktır. Daha da kötüsü bu durum kurumsal itibarınızı zedeleyecektir. 
 • Eğitim Ücreti Bireysel  : 100 TL + KDV / Kişi
 • Eğitim Grup Ücreti       : 1500 TL +KDV
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
Resmi yazışma kuralları eğitimi kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda ilgili yönetmelik bağlamında resmi yazışmaların ve bunun sonucunda üretilen belgelere ait işlemlerin yönetimine ilişkin dil, üslup ve yöntemleri aktarmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Süresi

1 gün 

Program İçeriği
 • Uygulama Çalışmaları
 • Arşivleme
 • Evrak Yönetimi
 • Belge Üretimi ve Belge Türleri
 • Astlar Arası İletişim ve Resmi Yazışmalar
 • Dosyalama Teknikleri
 • Tutanak ve Kararlar
 • Raporlama
 • Resmi Yazışmalar
 • Ast-Üst Arası İletişim ve Resmi Yazışmalar
 • Duyuru ve Bildiriler
 • Raporlama Teknikleri
 • Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği
 • İş Mektupları
 • Kurumsal İletişim
Kimler Katılabilir

             Tüm çalışanlar

Sınav / Sertifikasyon

                      Katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir. 

         

Kayıt
                  Kayıt için katılımcı bilgi formunu doldurunuz. 
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure