KaliteAkademi

İSG Profesyonelleri Eğitimi

İnsan davranışlarının temel motivasyonu ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Eğitim günümüzde hem bireysel, hem de kurumsal anlamda, fark yaratmak, öne çıkmak ve yola devam edebilmek için en temel ihtiyaçlardan birisidir. Kalite Akademi olarak tam 20 yıldır, eğitimin temel ihtiyaçlarımızdan biri olduğu bilinciyle, yasal olarak zorunlu eğitimler ve fark yaratmak için zorunlu eğitimler vermekteyiz.


Ana eğitim kategorilerimize ve eğitimlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:


İSG Profesyonelleri Eğitimi


İSG Nedir: İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin kısaltmasıdır. İş sağlığı güvenliği hizmetleri yasal zorunluluğu 6331 sayılı Kanun ile sabit, işverenin, işyerinde çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini korumaya yönelik yapması ya da yaptırması gereken tüm faaliyetlerdir.


İSG Profesyonelleri Hangi Mesleklerden Oluşur?

İşyerinde işveren adına iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, aşağıdaki meslek gruplarından oluşur.

İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi 

İşyeri Hekimliği Eğitimlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ruhsatıyla ve ilgili mevzuatına göre yapılmaktadır. Eğitimlerimizde görsel-işitsel eğitim materyalleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Eğitmenlerimiz Çalışma Bakanlığından sertifikalı olup, alanında uzmandır.


İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ruhsatıyla ve ilgili mevzuatına göre yapılmaktadır. Eğitimlerimizde görsel-işitsel eğitim materyalleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Eğitmenlerimiz Çalışma Bakanlığından sertifikalı olup, alanında uzmandır. 


Diğer Sağlık Personeli Eğitimi 

Dİğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) Eğitimlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ruhsatıyla ve ilgili mevzuatına göre yapılmaktadır. Eğitimlerimizde görsel-işitsel eğitim materyalleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Eğitmenlerimiz Çalışma Bakanlığından sertifikalı olup, alanında uzmandır.

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure