KaliteAkademi
​İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

6331 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te işyeri hekimliğinin tanımı yapılarak görev, yetki, sorumluluklarının sınırları çizilerek,  işyeri hekimliği eğitiminin detayları açıklanmıştır.


Yönetmelik’e göre;

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder. 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
Eğitim Bakanlık Onayı alındıktan sonra öncelikle “uzaktan eğitim” süreciyle başlamaktadır. Uzaktan eğitim toplamda 15 gün, 90 saat sürmektedir. Uzaktan eğitim tamamlandıktan sonra örgün eğitim başlamaktadır. Örgün eğitim toplamda 15 gün, 90 saat sürmektedir. Örgün eğitimin ardından 5 günlük, toplamda 40 saatlik uygulama eğitimi (staj) süreci başlamaktadır. Staj bir iş güvenliği uzmanının yanında yapılmaktadır. Eğitimin tüm bölümleri zorunlu olduğundan, ardışık olarak bir bölümü tamamlamayan katılımcı diğer bölümlere giremez.
Program İçeriği

Toplam Ders Saati
Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı Ve Ön Test Uygulaması1
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi3
İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış Ve Güvenlik Kültürü4
Türkiye'de Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Temel Hukuk2
İş Hukuku5
Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği2
Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar Ve Sözleşmeler3
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri4
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları2
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri4
Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi18
Çalışma Ortamı Gözetimi2
İş Hijyeni2
İşyeri Bina Ve Eklentileri2
Fiziksel Risk Etmenleri9
Kimyasal Risk Etmenleri8
Biyolojik Risk Etmenleri2
Psikososyal Risk Etmenleri2
Ergonomi6
Korunma Politikaları4
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği3
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği6
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği6
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği2
El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği2
Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği2
Yangın10
Acil Durum Planları4
Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri2
Havalandırma Ve İklimlendirme Prensipleri3
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği4
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği2
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği3
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği3
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği6
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği6
Kişisel Koruyucu Donanımlar4
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği4
İş Kazaları6
Sağlık Gözetimi Ve Meslek Hastalıkları3
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller Ve Düzenlenecek Belgeler2
Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar2
Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması1
Çalışma Hayatında Etik2
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi Ve İletişim3
Tarım, Ormancılık Ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Değerlendirme Ve Son Test1
Toplam (Saatler):180
Kimler Katılabilir
 • Mühendislik fakültelerinden mezun tüm mühendisler
  • Mimarlık fakültelerinden mezun mimar ve iç mimarlar
  • Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun fizikçi, kimyager ve biyologlar
  • Teknik eğitim fakültelerinden mezun olmuş öğretmenler
  • İş sağlığı ve güvenliği programı mezunları
Sınav / Sertifikasyon
SINAV SÜRECİ:
Sınavlar ÖSYM tarafından yapılmaktadır. 
Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulur. 
ÖSYM sınav takvimi belli olduktan sonraki süreçte Öğrenci İşleri Birimimiz sizleri sınav başvuru işlemleri ile ilgili olarak mail yoluyla bilgilendirip yönlendirmektedir. 
Sınav başvuru işlemlerinin bizzat öğrenciler tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 
Sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. 

SERTİFİKASYON SÜRECİ:
İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitimi alarak, Bakanlık sınavında başarılı olan adaylar “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” ünvanı kazanır. 
Katılımcının sertifikası ÇSGB tarafından belirlenen sertifika ücretini yatırdıktan sonra www.isgkatip.gov.tr adresinde aktif olur. 
İş sözleşmesi yapabilmek için bu sertifika numarası yeterlidir. 
Bakanlık tarafından ayrıca basılı sertifika gönderilmemektedir.

SERTİFİKA GÜNCELLEME: 
Sertifikaların her 5 yılda bir güncellenmesi gerekir. 
Güncelleme işlemleri Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır.
Kayıt

Eğitime kayıt için aşağıdaki evrakları kurumumuza teslim etmeniz gerekmektedir:

 • Başvuru dilekçesi
 • Diploma fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • (Özellikle Bayanlar için) Eğer diplomadaki soyadı değişmiş ise (evlenme-boşanma nedeni ile) soyadı değişikliğini gösteren belge

**Evlilik cüzdanı ön yüz fotokopisi ya da boşanma kararı fotokopisi

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
36 ay saha deneyimini tamamlayan iş güvenliği uzmanları B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılıp sınava girerek B Sınıfı Uzman  ünvanı kazanırlar. 
Eğitim süreci ve eğitimin müfredatı C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı ile aynıdır. Müfredatta bazı derslerin sürelerinde ve örgün ya da uzaktan eğitim şekliyle verilişinde farklılıklar bulunmaktadır.  
Bakanlık onayından sonra 15 gün, toplamda 90 saatlik uzaktan eğitim süreci başlar. 
Uzaktan eğitimini tamamlayan katılımcı 15 gün, toplam 90 saatlik örgün eğitime devam eder. 
Örgün eğitimin ardından 5 gün, 40 saat staj zorunluluğu bulunmaktadır. 

Program İçeriği

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı Ve Ön Test Uygulaması1
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi1
İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış Ve Güvenlik Kültürü3
Türkiye'de Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Temel Hukuk1
İş Hukuku4
Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar Ve Sözleşmeler2
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri4
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları2
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri4
Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi18
Çalışma Ortamı Gözetimi2
İş Hijyeni2
İşyeri Bina Ve Eklentileri2
Fiziksel Risk Etmenleri9
Kimyasal Risk Etmenleri8
Biyolojik Risk Etmenleri4
Psikososyal Risk Etmenleri4
Ergonomi4
Korunma Politikaları4
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği6
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği6
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği4
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği3
El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği2
Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği3
Yangın6
Acil Durum Planları4
Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri2
Havalandırma Ve İklimlendirme Prensipleri4
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği4
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği4
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği2
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği4
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği8
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği8
Kişisel Koruyucu Donanımlar3
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği5
İş Kazaları6
Sağlık Gözetimi Ve Meslek Hastalıkları3
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller Ve Düzenlenecek Belgeler2
Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar1
Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması1
Çalışma Hayatında Etik2
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi Ve İletişim3
Tarım, Ormancılık Ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Değerlendirme Ve Son Test1
Toplam (Saatler):180
Kimler Katılabilir
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen C sınıfı iş güvenliği uzmanları katılabilir. 

3 yıllık saha deneyimi hesaplaması için İSG KATİP'teki tüm dışa görevlendirmelerinizin detay raporlarıyla kurumumuza başvurulması gerekmektedir. 
Sınav / Sertifikasyon
SINAV SÜRECİ:
Sınavlar ÖSYM tarafından yapılmaktadır. 
Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulur. 
ÖSYM sınav takvimi belli olduktan sonraki süreçte Öğrenci İşleri Birimimiz sizleri sınav başvuru işlemleri ile ilgili olarak mail yoluyla bilgilendirip yönlendirmektedir. 
Sınav başvuru işlemlerinin bizzat öğrenciler tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 
Sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. 

SERTİFİKASYON SÜRECİ:
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi alarak, Bakanlık sınavında başarılı olan adaylar “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” ünvanı kazanır. 
Sınavı kazananların sertifikası ÇSGB tarafından belirlenen sertifika ücretini yatırdıktan sonra www.isgkatip.gov.tr adresinde aktif olur. 
İş sözleşmesi yapabilmek için bu sertifika numarası yeterlidir. 
Bakanlık tarafından ayrıca basılı sertifika gönderilmemektedir.

SERTİFİKA GÜNCELLEME: 
Sertifikaların her 5 yılda bir güncellenmesi gerekir. 
Güncelleme işlemleri Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılır. 

Kayıt

Eğitime kayıt için aşağıdaki evrakları kurumumuza teslim etmeniz gerekmektedir:

*Başvuru dilekçesi

* Kimlik Fotokopisi

*Diploma fotokopisi

* (Özellikle Bayanlar için) Eğer diplomadaki soyadı değişmiş ise (evlenme-boşanma nedeni ile) soyadı değişikliğini gösteren belge

**Evlilik cüzdanı ön yüz fotokopisi ya da boşanma kararı fotokopisi

* C Sınıfı Uzmanlık Belgesi

* 36 aylık saha deneyimini gösterir sözleşmelerin İSG-KATİP Detay Raporları

**36 aylık süre hesaplaması, İSG-KATİP üzerinden yapılan dışa görevlendirme sözleşmeleri ya da yine İSG-KATİP üzerinden kurum ile uzman arasında onaylanan sözleşmeler kontrol edilerek tespit edilmektedir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
En az 48 ay saha deneyimini tamamlayan B Sınıfı İş güvenliği uzmanları A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılıp sınava girerek A Sınıfı Uzman  ünvanı kazanırlar. 
Eğitim süreci ve eğitimin müfredatı B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ile aynıdır. Müfredatta bazı derslerin sürelerinde ve örgün ya da uzaktan eğitim şekliyle verilişinde farklılıklar bulunmaktadır. 
Bakanlık onayından sonra 15 gün, toplamda 90 saatlik uzaktan eğitim süreci başlar. 
Uzaktan eğitimini tamamlayan katılımcı 15 gün, toplam 90 saatlik örgün eğitime devam eder. 
Örgün eğitimin ardından 5 gün, 40 saat staj zorunluluğu bulunmaktadır. 
Program İçeriği

Ders AdıToplam Ders Saati
Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı Ve Ön Test Uygulaması1
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi1
İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış Ve Güvenlik Kültürü3
Türkiye'de Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Temel Hukuk1
İş Hukuku4
Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar Ve Sözleşmeler1
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri4
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları1
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri4
Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi18
Çalışma Ortamı Gözetimi2
İş Hijyeni2
İşyeri Bina Ve Eklentileri2
Fiziksel Risk Etmenleri9
Kimyasal Risk Etmenleri12
Biyolojik Risk Etmenleri4
Psikososyal Risk Etmenleri4
Ergonomi4
Korunma Politikaları4
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği4
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği6
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği4
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği3
El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği2
Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği3
Yangın6
Acil Durum Planları4
Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri2
Havalandırma Ve İklimlendirme Prensipleri4
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği4
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği2
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği3
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği12
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği12
Kişisel Koruyucu Donanımlar3
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği3
İş Kazaları6
Sağlık Gözetimi Ve Meslek Hastalıkları2
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller Ve Düzenlenecek Belgeler2
Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar1
Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması1
Çalışma Hayatında Etik2
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi Ve İletişim2
Tarım, Ormancılık Ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Değerlendirme Ve Son Test1
Toplam (Saatler):180
Kimler Katılabilir

B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak kesintisiz 48 ay (4 yıl) saha deneyimi olan B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine katılabilir.

Sınav / Sertifikasyon
SINAV SÜRECİ:
Sınavlar ÖSYM tarafından yapılmaktadır. 
Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulur. 
ÖSYM sınav takvimi belli olduktan sonraki süreçte Öğrenci İşleri Birimimiz sizleri sınav başvuru işlemleri ile ilgili olarak mail yoluyla bilgilendirip yönlendirmektedir. 
Sınav başvuru işlemlerinin bizzat öğrenciler tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 
Sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. 

SERTİFİKASYON SÜRECİ:
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi alarak, Bakanlık sınavında başarılı olan adaylar “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” ünvanı kazanır. 

Sınavı kazananların sertifikası ÇSGB tarafından belirlenen sertifika ücretini yatırdıktan sonra www.isgkatip.gov.tr adresinde aktif olur. 
İş sözleşmesi yapabilmek için bu sertifika numarası yeterlidir. 
Bakanlık tarafından ayrıca basılı sertifika gönderilmemektedir.

SERTİFİKA GÜNCELLEME: 
Sertifikaların her 5 yılda bir güncellenmesi gerekir. 

Güncelleme işlemleri Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır.
Kayıt

Eğitime kayıt için aşağıdaki evrakları kurumumuza teslim etmeniz gerekmektedir:

*Başvuru dilekçesi

* Kimlik Fotokopisi

*Diploma fotokopisi

* (Özellikle Bayanlar için) Eğer diplomadaki soyadı değişmiş ise (evlenme-boşanma nedeni ile) soyadı değişikliğini gösteren belge

**Evlilik cüzdanı ön yüz fotokopisi ya da boşanma kararı fotokopisi

* B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

* 48 aylık saha deneyimini gösterir sözleşmelerin İSG-KATİP Detay Raporları

**48 aylık süre hesaplaması, İSG-KATİP üzerinden yapılan dışa görevlendirme sözleşmeleri ya da yine İSG-KATİP üzerinden kurum ile uzman arasında onaylanan sözleşmeler kontrol edilerek tespit edilmektedir.

Talep
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure