KaliteAkademi
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi

6331 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) tanımı yapılarak görev, yetki, sorumluluklarının sınırları çizilmiş,  Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği)  Eğitiminin detayları açıklanmıştır.

Yönetmelik’e göre;


Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.  


Bakanlıkça yetkilendirilebilmek için mutlaka toplamda 90 saat süren Diğer Sağlık Personeli Eğitimine katılmak, ardından Bakanlık tarafından ÖSYM'ye yaptırılan sınavdan en az 60 puan almak gerekmektedir. 


Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) belgesi ile OSGB'ler bünyesinde kurucu eleman olarak çalışılabilir, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alınabilir. 


Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
Eğitim Bakanlık Onayı alındıktan sonra öncelikle “uzaktan eğitim” süreciyle başlamaktadır. Uzaktan eğitim 45 saat sürmektedir. Uzaktan eğitim tamamlandıktan sonra örgün eğitim başlamaktadır. Örgün eğitim 45 saat sürmektedir. Eğitimin tüm bölümleri zorunlu olduğundan, ardışık olarak bir bölümü tamamlamayan katılımcı diğer bölümlere giremez.
Program İçeriği
Ders AdıToplam Ders Saati
Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı Ve Ön Test Uygulaması1
Türkiye Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği2
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulama İlkeleri Ve Güvenlik2
Temel Hukuk Ve İş Hukuku3
Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği1
İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Hizmetleri6
İşyeri Tehlike Sınıfları Ve İsg-Katip Uygulamaları2
İşyerinde Sağlık Gözetimi Ve Biyolojik İzleme4
Uygun İşe Yerleştirme2
Risk Değerlendirmesi Ve Yönetimi2
Psikososyal Risk Etmenleri1
Fiziksel Risk Etmenleri1
Kimyasal Risk Etmenleri1
Biyolojik Risk Etmenleri1
Ergonomi1
Çalışma Ortamı Gözetimi Ve İş Hijyeni2
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri1
İşyerinde Kaynağa Ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları4
İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları4
İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar Ve Uygulamalar3
İş Kazaları4
İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi Ve Acil Tıbbi Müdahale1
Meslek Hastalıkları Ve İşle İlgili Hastalıklar6
Toksikolojinin Temel İlkeleri2
İş Sağlığında Güncel Konular2
Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar6
Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları5
İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi4
İletişim Teknikleri3
İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri4
İşyerinde Sağlıkla İlgili Kayıtlar Ve Değerlendirilmesi4
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler1
Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması3
Genel Değerlendirme Ve Son Test1
Toplam (Saatler):90
Kimler Katılabilir

Eğitime aşağıdaki bölüm mezunları katılabilmektedir:

 • Hemşire (Lisans-Önlisans-Lise)
 • Sağlık memuru (Lisans-Önlisans-Lise)
 • Acil tıp teknikeri (Sadece Lise Mezunları)
 • Çevre sağlığı teknisyeni ((Lisans-Önlisans-Lise)
Sınav / Sertifikasyon

Sınav: 

Sınavlar ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulur. ÖSYM sınav takvimi belli olduktan sonraki süreçte Öğrenci İşleri Birimimiz sizleri sınav başvuru işlemleri ile ilgili olarak mail yoluyla bilgilendirip yönlendirmektedir. Sınav başvuru işlemlerinin bizzat öğrenciler tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.


Sertifikasyon: 

Sınavda 60 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Katılımcının sertifika numarası ÇSGB tarafından belirlenen sertifika ücretini yatırdıktan sonra www.isgkatip.gov.tr adresinde aktif olur. İş sözleşmesi yapabilmek için bu sertifika numarası yeterlidir. Bakanlık tarafından ayrıca basılı sertifika gönderilmemektedir.


Güncelleme: 

Sertifikaların her 5 yılda bir güncellenmesi zorunluluğu vardır. Güncelleme işlemleri İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

Kayıt
  • Eğitime kayıt için aşağıdaki evraklarla birlikte kurumumuzda misafir etmekten memnuniyet duyarız: 
  • Başvuru dilekçesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Diploma fotokopisi
  • (Özellikle Bayanlar için) Eğer diplomadaki soyadı değişmiş ise (evlenme-boşanma nedeni ile) soyadı değişikliğini gösteren belge

  **Evlilik cüzdanı ön yüz fotokopisi ya da boşanma kararı fotokopisi

Online Talep
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure