KaliteAkademi
İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi

6331 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te işyeri hekimliğinin tanımı yapılarak görev, yetki, sorumluluklarının sınırları çizilerek,  işyeri hekimliği eğitiminin detayları açıklanmıştır.

Yönetmelik’e göre;


İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir. Tıp Fakültesinden mezun olan hekimler işyeri hekimliği eğitimine katılabilirler. 


Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav/Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
Eğitim Bakanlık onayı alındıktan sonra uzaktan eğitim süreciyle başlamaktadır. Uzaktan eğitim toplamda 15 gün, 90 saat sürmektedir. Uzaktan eğitim tamamlandıktan sonra örgün eğitim başlamaktadır. Örgün eğitim toplamda 15 gün, 90 saat sürmektedir. Örgün eğitimin ardından 5 günlük, toplamda 40 saatlik uygulama eğitimi (staj) süreci başlamaktadır. Staj bir işyeri hekiminin yanında yapılmaktadır. Eğitimin tüm bölümleri zorunlu olduğundan, ardışık olarak bir bölümü tamamlamayan katılımcı diğer bölümlere giremez. 
Program İçeriği
Ders AdıToplam Ders Saati
Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı Ve Ön Test Uygulaması1
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi1
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü3
Türkiye'de Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği1
Temel Hukuk2
İş Hukuku5
Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği2
Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar3
İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler4
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri12
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları2
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri3
Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi6
İşyerinde Sağlık Gözetimi Ve Biyolojik İzleme6
Çalışma Ortamı Gözetimi4
İş Hijyeni3
Fiziksel Risk Etmenleri8
Kimyasal Risk Etmenleri6
Biyolojik Risk Etmenleri2
Psikososyal Risk Etmenleri4
Ergonomi6
Korunma Politikaları6
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği2
Yanıcı, Parlayıcı Ve Patlayıcı Ortamlar3
Büyük Endüstriyel Kazalar3
İş Kazaları6
İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi1
Meslek Hastalıklarına Giriş6
İşle İlgili Hastalıklar2
Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları8
Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları1
Mesleki Cilt Hastalıkları3
Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları2
Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları1
Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar2
Mesleki Kanserler2
Kas İskelet Sistemi Hastalıkları4
Mesleki İşitme Kayıpları2
Toksikoloji2
İş Sağlığında Güncel Konular2
Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları3
Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi4
Çalışma Yaşamı Ve Beslenme2
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi Ve İletişim4
İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım6
İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi5
İş Sağlığı Etiği5
Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması8
Son Test Ve Genel Değerlendirme1
Toplam (Saatler):180
Kimler Katılabilir

Ülkemizde eğitim veren tıp fakültelerinden mezun olan tüm hekimler 

Yurt dışındaki tıp fakültelerinden eğitim alarak YÖK'ten denklik alan tüm hekimler

Sınav/Sertifikasyon
SINAV SÜRECİ:
Sınavlar ÖSYM tarafından yapılmaktadır. 
Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulur. 
ÖSYM sınav takvimi belli olduktan sonraki süreçte Öğrenci İşleri Birimimiz sizleri sınav başvuru işlemleri ile ilgili olarak mail yoluyla bilgilendirip yönlendirmektedir. 
Sınav başvuru işlemlerinin bizzat öğrenciler tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 
Sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. 

SERTİFİKASYON SÜRECİ:
İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitimi alarak, Bakanlık sınavında başarılı olan adaylar “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” ünvanı kazanır. 
Katılımcının sertifikası ÇSGB tarafından belirlenen sertifika ücretini yatırdıktan sonra www.isgkatip.gov.tr adresinde aktif olur. 
İş sözleşmesi yapabilmek için bu sertifika numarası yeterlidir. 
Bakanlık tarafından ayrıca basılı sertifika gönderilmemektedir.

SERTİFİKA GÜNCELLEME: 

Sertifikaların her 5 yılda bir güncellenmesi gerekir. 
Kayıt

Eğitime kayıt için aşağıdaki evraklarla birlikte kurumumuzda misafir etmekten memnuniyet duyarız.  

  • Başvuru dilekçesi
  • Tıp fakültesi Diploma fotokopisi
  • Kimlik Fotokopisi
  • (Özellikle Bayanlar için) Eğer diplomadaki soyadı değişmiş ise (evlenme-boşanma nedeni ile) soyadı değişikliğini gösteren belge

**Evlilik cüzdanı ön yüz fotokopisi ya da boşanma kararı fotokopisi

Online Talep
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure