KaliteAkademi
Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım; kaza ya da ani hastalık durumunda sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahalelerdir.İlkyardım yönetmeliği kapsamında, ilkyardım eğitmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir programdır. Eğitim konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Konu ile ilgili ilkyardım yönetmeliğini ekte ulaşabilirsiniz


Devamı...

İlkyardım Güncelleme Eğitimi

Temel İlkyardım Eğitimi sonrasında alınan İlkyardımcı Sertifikalarının geçerliliği 3 yıldır. 3. yılın bitimine en geç 2 ay kala eğitimin güncellenerek sertifika süresinin uzatılması gerekir. 

3 yılın sonunda güncellenmeyen sertifikalar geçersiz sayılmaktadır. Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure