KaliteAkademi
İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Yönetmeliği kapsamında , ilkyardım eğitmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir programdır. Eğitim konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. 


Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi

İlkyardım Eğitici Eğitimleri ; 2 Gün Temel İlkyardım Eğitimi + 3 Gün Eğitim Becerileri Eğitimi olmak üzere toplamda 5 gün sürmektedir. 

Sınav Uygulaması

Yazılı Sınav: 40 soruluk çoktan seçmeli test yapılmaktadır. Yazılı sınavdan 85 ve üstü alanlar başarılı olmaktadır. 

Uygulama: İlkyardım uygulamaları yaptırılmaktadır. Uygulamadan da 85 ve üstü alanlar İlkyardım Eğitimini tamamlayarak Eğitim Becerileri Sınavına alınmaktadır. 

Eğitim Becerileri Sınavı: Temel İlkyardım konularından birisinin sunumunun hazırlanarak Sınav Komisyonu’na sunulması şeklinde yapılmaktadır.

Sertifikanın Geçerlilik Süresi

Sertifika 5 yıl geçerlidir.

Sertifikanın Güncellenmesi

Sertifikanın 5 yılın sonunda güncellenmesi zorunludur. Güncelleme eğitimi en az 16 saat sürmektedir.  Ancak, sertifika aldıktan sonra 5 yıl içinde 15 eğitim veren ilkyardım eğitmenlerinin sertifikaları Müdürlük tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. 

Neden İlkyardım Eğitici Eğitimi Sertifikası Alınmalı? 

Sürücü kurslarında ve ilkyardım eğitim merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilmek için sertifika zorunludur. 

Program İçeriği

İlkyardım Eğitici Eğitimi programı iki bölümden oluşmaktadır:

A-İlkyardım Eğitimi

1-Genel İlkyardım Bilgileri, 

2-Temel Yaşam Desteği ve Havayolu Tıkanıklığında İlkyardım

3-Bilinç Bozukluklarında İlkyardım 

4-Kanamalar, Şok ve Göğüs Ağrısında İlkyardım

5-Yaralanmalarda İlkyardım

6-Boğulmalarda İlkyardım

7-Kırık, Çıkık, Burkulmalarda İlkyardım

8-Acil Taşıma Teknikleri, 

9-Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırıklarında İlkyardım

10-Zehirlenmelerde İlkyardım 

11-Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım

12-Göz, Kulak, Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım 

 

B-Eğitim Becerileri Eğitimi

Yetişkin Eğitimi

İletişim Becerisi

Olumlu Eğitim Ortamı Oluşturma

Beceri Eğitimi

Sunum Becerisi

Küçük Grup Çalışması

 Gösterim Becerisi

Eğitimde Yetiştiricilik

Görsel-İşitsel Araçları Hazırlama Ve Kullanım

Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Araçları

Kimler Katılabilir

İlkyardım Eğitici Eğitim programlarına;

 • Tıp Doktorları,
 • Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları),
 • Diş Hekimleri,
 • Eczacılar,
 • Biyologlar,
 • Diş Teknikerleri,
 • Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
 • Veteriner Hekimler,
 • Paramedikler,
 • Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
 • Tıbbi Teknologlar,
 • Odyolog,
 • Sosyal Hizmet Uzmanı,
 • Emekli Sağlık Çalışanları,
 • Laborantlar,
 • Ebeler,
 • Tıbbi Sekreterler (yüksek okul mezunu olanlar),
 • Sağlık Eğitimcileri (Gevher Nesibe mezunları v.b.)

katılabilirler.

Sınav / Sertifikasyon
Katılımcılar eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü Denetmenlerinin ve Kurumumuz Sınav Gözetmenlerinin yapacağı teorik ve uygulamalı iki aşamadan oluşan sınava alınırlar. 

Sınav sonunda başarılı olan katılımcılar İlkyardım Eğitmeni olarak sertifikalandırılırlar.  
Kayıt

Kayıt için aşağıdaki evraklarla birlikte Kurumumuza başvurunuz: 

Diploma fotokopisi 1 adet (çıkış belgesi de olur ) Aslı gibidir kaşesi basılıp Mesul Müdüre imzalatılır

Kimlik fotokopisi 1 adet


Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure