KaliteAkademi
OED (OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR) Eğitimi
OED Nedir?

OED, bir defibrilatör türüdür ve defibratörler kalbe şok uygulaması yapmaya yarayan cihazlardır. OED, ani kalp durması sırasında göğse yapıştırılan pedler (elektrotlar) vasıtası ile kalbe şok verilmesini sağlayan hafif, kullanımı kolay ve taşınabilir bir cihazdır. Bu cihazlar OED kullanımını kapsayan ilk yardım eğitimi almış herkes tarafından kullanılabilir.

Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi

OED nasıl etki eder? 

Ani kalp durması; kalpte aniden ortaya çıkan işlev bozukluğunda ve kalp beklenmedik bir şekilde atmayı bıraktığında ortaya çıkar. Birkaç dakika içinde tedavi edilmediği takdirde hızla ölüme yol açar. Ani kalp durması çoğunlukla kalbin pompa işlevini yapmasına engel olan elektriksel bozukluktan kaynaklanır. Kalbin hızlı bir şekilde bu durumdan kurtarılması için kalbe şok uygulanması gerekir. Ani kalp durmasından sonraki 3-5 dakika içinde uygulanabilen şok, sağ kalıma % 50-70 oranında olumlu katkı sağlar. Gecikilen her bir dakika için ise hasta/yaralının hayatta kalma şansı % 10-12 oranında düşer. OED yardımı ile uygulanan şok kalbin pompa işlevini yapmasına engel olan elektriksel bozuklukların ortadan kaldırılması ve normal ritmin devam etmesini sağlamak sureti ile etki eder. 

OED'ler neden önemlidir? 

OED’ler;

 •  Hastane öncesindeki tüm ilk yardımcılar tarafından kullanılabilir olması, 
 • Taşınabilir olması ve  
 • Daha fazla insanın hayatta kalmasını sağlayacağından dolayı önemlidir.
Program İçeriği
OED Eğitiminin genel kapsamı;
 • OED cihazının tanıtımı,
 • OED kullanılan durumları, 
 • OED uygulamasını öğrenmek ve uygulayabilmektir.
Kimler Katılabilir


Temel ilkyardım eğitimine katılıp sertifika sahibi olan kişiler bu eğitime katılabilirler.


Sınav / Sertifikasyon

Sınav ve Sertifikasyon

Bireysel ya da grup olarak alınacak olan eğitim sonunda herhangi bir sınav olmayıp temel ilkyardım eğitimini daha önce almış ve sertifika sahibi ilkyardımcılar, 3. yıl sonunda alması gereken 'güncelleme' eğitimi ile birlikte OED Eğitimi de tamamlamak sureti ile İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde sınava girerek otomatik Eksternal Defibrilatör kullanma yetkisine sahip olacaklar.


Kayıt

Kurumumuz tarafından verilen katılımcı bilgi formunun eksiksiz olarak doldurularak teslim edilmesi gerekir. 

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Mevcut İlkyardımcı Sertifikasının aslı
 • Mevcut İlkyardımcı Kimlik Kartının aslı


Eğer sertifika ve kimlik kayıp ise ya da ikisinden birisi kayıp ise; 

 • Kayıp belgelerin yeniden çıkarılması talebini içeren dilekçe
Online Kayıt Ol
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure