KaliteAkademi
Yüksekte Çalışmalarda İSG Eğitimleri
Ülkemizde ve dünyanın birçok diğer ülkesinde yüksekten düşme veya ekipman/cisim düşürme nedeniyle meydana gelen ölümlü kazalar, trafik kazalarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. İçerdiği tehlikeler ve risk seviyesi göz önüne alındığında, yüksekte çalışan tüm personel, yaptıkları işe bağlı olarak, uygun eğitimi almalıdır.  

6331 sayılı Kanun işvereni, yüksekte çalışan tüm personele eğitim aldırmakla yükümlü tutmaktadır. Yüksekte çalışmayı ise, aralarında seviye farklı bulunan ve düşme tehlikesi bulunan tüm ortamlarda yapılan çalışmalar olarak tanımlamaktadır. 
  • Eğitim Ücreti Bireysel  : 100 TL + KDV / Kişi
  • Eğitim Grup Ücreti        : 2000 TL +KDV

Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
Yüksekte çalışma eğitimi, “Yüksekte Emniyetli Çalışma Kuralları” ile “Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Kullanılan Alet ve Ekipmanların Doğru Seçimi ve Kullanımlarını” içermeli ve bu bilgiler eğitim alacak kişilere sade ve anlaşılır şekilde aktarılmalıdır.

Diğer taraſtan kullanılan yöntem ve malzemelere ait standartların da Yöneticiler, Şantiye Şefleri, Mühendisler ve Ekip Şefleri tarafından çok iyi bilinmesi gerekmektedir ki, doğru malzeme temin edilebilsin, doğru malzemenin kullanıldığı denetlenebilsin.  Çünkü, 6331 sayılı Kanunu’nun İşverene hem gerekli önlemlerin alınması ve gerekli ekipmanın temini, hem yapılan iş/faaliyet konusunda çalışanların gereği gibi bilgilendirilmesi/eğitilmesi, hem de çalışanların kurallara uyup uymadıklarının denetlenmesi konularında yükümlülük getirmiş olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Söz konusu eğitim, bu amaçla tüm yüksekte çalışan personele yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Eğitimin Yasal Gerekçesi
  • 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
  • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Program İçeriği
Yüksekte çalışma eğitimi teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Eğitim teorik konuları aşağıdaki başlıkları içermektedir: 
  • Yükseklik nedir ?
  • Neden yükseğe çıkıyoruz?
  • Yüksekte çalışırken kullanılan koruyucu donanımlar

→  Koruyucu donanım hangi yükseklikten sonra kullanılmalıdır?

→ Koruyucu donanımların özellikleri

→ Koruyucu donanım örnekleriKoruyucu donanım örnekleri

  • Neden düşeriz?
  • Yükseğe çıkarken bizi taşıyan ekipmanlar
→ Dış Cephe Asansörü
→ Yükseltici platformlar

→ Merdivenler

  •  İlgili Yönetmelikler
Kimler Katılabilir

İlgili yasaya göre aralarında seviye farkı bulunan ve düşme tehlikesi olan çalışma ortamlarında çalışan tüm personel yüksekte çalışma eğitimi almalıdır. 

Sınav / Sertifikasyon

Eğitim öncesinde yapılan ön test ile çalışanın mevcut bilgisi ölçüldükten sonra, eğitim sonrası yapılan son test ile de eğitimin etkililiği ölçülür. Aynı zamanda yasanın zorunlu kıldığı ölçme değerlendirme koşulu sağlanarak eğitim kayıt altına alınmış olur. 

Kayıt
        Eğitime kayıt için; 
        Eğitim katılım formunu doldurunuz
        Katılımcıların kimlik fotokopilerini teslim ediniz. 
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure