KaliteAkademi
Yüksekte Çalışmalarda İSG Eğitimleri
Ülkemizde ve dünyanın birçok diğer ülkesinde yüksekten düşme veya ekipman/cisim düşürme nedeniyle meydana gelen ölümlü kazalar, trafik kazalarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. İçerdiği tehlikeler ve risk seviyesi göz önüne alındığında, yüksekte çalışan tüm personel, yaptıkları işe bağlı olarak, uygun eğitimi almalıdır. 
Uygun eğitim ise, “Yüksekte Emniyetli Çalışma Kuralları” ile “Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Kullanılan Alet ve Ekipmanların Doğru Seçimi ve Kullanımlarını” içermeli ve bu bilgiler eğitim alacak kişilere sade ve anlaşılır şekilde aktarılmalıdır.
Diğer taraſtan kullanılan yöntem ve malzemelere ait standartların da Yöneticiler, Şantiye Şefleri, Mühendisler ve Ekip Şefleri tarafından çok iyi bilinmesi gerekmektedir ki, doğru malzeme temin edilebilsin, doğru malzemenin kullanıldığı denetlenebilsin.  Çünkü, 6331 sayılı Kanunu’nun İşverene hem gerekli önlemlerin alınması ve gerekli ekipmanın temini, hem yapılan iş/faaliyet konusunda çalışanların gereği gibi bilgilendirilmesi/eğitilmesi, hem de çalışanların kurallara uyup uymadıklarının denetlenmesi konularında yükümlülük getirmiş olduğu göz önünde tutulmalıdır.
Söz konusu eğitim, bu amaçla tüm yüksekte çalışan personele yönelik olarak hazırlanmıştır.
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Yorumlar
Kayıt
Genel Bilgi
Eğitimin Yasal Gerekçesi
  • 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
  • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Program İçeriği
  • Yükseklik nedir ?
  • Neden yükseğe çıkıyoruz?
  • Yüksekte çalışırken kullanılan koruyucu donanımlar

→  Koruyucu donanım hangi yükseklikten sonra kullanılmalıdır?

→ Koruyucu donanımların özellikleri

→ Koruyucu donanım örnekleriKoruyucu donanım örnekleri

  • Neden düşeriz?
  • Yükseğe çıkarken bizi taşıyan ekipmanlar
→ Dış Cephe Asansörü
→ Yükseltici platformlar

→ Merdivenler

  •  İlgili Yönetmelikler
Kimler Katılabilir

Tüm yüksekte çalışan personel

Sınav / Sertifikasyon

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Yorumlar

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Kayıt

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Duyuru

Pellentesque viverra vehicula sem ut volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut non libero magna. Sed et quam lacus.

Online Talep
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure