KaliteAkademi
Tatbikatlı Yangın Eğitimleri

Eğitimin Amacı
 • Kurumun faaliyet gösterdiği işkoluna ve işyerinin fiziksel koşullarına göre yangın riskini değerlendirmek
 • Olası yangın tehlikesine karşı alınması gereken tedbirler hakkında çalışanları bilgilendirmek
 • Yangın esnasında yangın söndürme ve tahliye yöntemlerini öğretmek
 • Yangına müdahale edecek ekibin sahip olması gereken nitelikleri öğretmek 
 • Yangın ekibi oluşturmak
 • Eğitim Ücreti Bireysel  : 100 TL + KDV / Kişi
 • Eğitim Grup Ücreti: 1500 TL +KDV
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
  • İşletmenin koşullarına uygun olarak uygulama yapmak için küçük yangınlar çıkartılarak yangın söndürme cihazlarıyla müdahale yöntemleri gösterilir ve birebir kullandırılır.
  • Hortum atıp-toplama işleminin teknikleri gösterilir ve birebir yaptırılır. Hortum-lans ve rekor bağlantılarının nasıl olması gerektiği ve ipuçları gösterilir.
  • Ekiplere ayırarak susuz, sulu ve köpüklü yangına müdahale yaptırılır.
  • Ekiplere ayırarak susuz, sulu ve köpüklü yangına müdahale yaptırılır. 

  Eğitimin Yasal Gerekçesi
  • 6331 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleri
  • İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Program İçeriği
 • Yanma Nedir?
 • Yanma üçgeni
 • Yanma çeşitleri
 • Yangın nedir?
 • Yangın nedenleri
 • Yangın çeşitleri
 • Yangının dört unsuru
 • Yangında ilkyardım
 • Yangının dört unsuru
 • Yangın yerindeki tehlikeler
 • Söndürme nedir?
 • Söndürme teknikleri
 • Söndürme maddeleri
 • Söndürme maddelerinin kullanımları ve özellikleri
 • Yangın anında yapılması gerekenler
 • Binalarda yangına karşı alınması gereken önlemler
 • Pasif yangın güvenlik önlemleri
 • Aktif yangın güvenlik önlemleri
 • Araç-malzeme bilgisi Yangın hortumlarının tanıtımı
Kimler Katılabilir

İlgili yasaya göre; 

1- Yapı yüksekliği 30.50'den fazla olan konutlar

2-İçinde 200'den fazla kişini barındığı Siteler

3- İçinde 50 kişiden fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerleri, işletmeler, tesisler 


Acil durumlara müdahale amacıyla "yangın ekiibi" oluşturmak zorundadır. Yangın ekibinin kaç kişiden oluşacağı binanın fiziksel yapısına, çalışan sayısına, işyeri ise bunlara ilaveten tehlike sınıfına göre değişmektedir. Yasada hükme bağlanan husus binanın her katında yangına ivedi olarak müdahale edecek şekilde en az 2 yangın söndürme konusunda eğitim almış elemanın bulunması zorunluluğudur. 

Sınav / Sertifikasyon

Eğitim öncesi yapılan öntest ile çalışanın mevcut bilgisi ölçüldükten sonra, eğitim sonrası yapılan sontest ile de eğitimin etkililiği ölçülür. Aynı zamanda yasanın zorunlu kıldığı ölçme değerlendirme koşulu sağlanarak eğitim kayıt altına alınmış olur. 

Kayıt

Eğitime Kayıt için; 

Eğitim katılım formundaki bilgileri eksiksiz olarak doldurup teslim ediniz

Katılımcılara ait kimlik fotokopisini teslim ediniz

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure