KaliteAkademi
Risk Değerlendirme Eğitimi

6331 sayılı yasaya göre her işveren, çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla işyerinde var olan ve dışarıdan gelebilecek  tehlikeleri belirlemek, tehlikelerin neden olacağı riskleri belirlemek ve bu risklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için risk değerlendirmesi yapmak, yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli kontrol tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

 

Risk değerlendirmesi için işveren İSG profesyonelleri liderliğinde, kendisinin ve birim sorumlularının da içinde olduğu bir risk değerlendirmesi ekibi kurar. Risk değerlendirmesi sonuçlarını tüm çalışanları ile paylaşmak ve onlara bu konuda eğitim vermekle yükümlüdür. 

 • Eğitim Ücreti Bireysel  : 100 TL + KDV / Kişi
 • Eğitim Grup Ücreti       : 2000 TL +KDV
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi

Katılımcılara; Çalışma ortamındaki  tehlike ve risklerin belirlenmesi, risk değerlendirme aşamalarının ve  ekiplerinin oluşturulması,  önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi, amaçlanmaktadır.

Program İçeriği
 • Neden risk değerlendirmesi yapmamız gerekli?
 • Risk Değerlendirmesi ne zaman Yapılmalı?
 • Tehlike nedir ?
 • Risk nedir?
 • Risk değerlendirme süreçleri nelerdir?
 • İş Risk Analizi ve Risk değerlendirme ekibi kurulması
 • Risk Değerlendirme Çalışmalarında Üst Yönetimin Rolü Nedir?
 • Risk Yönetimi – Yöneticinin Rolü
 • Ergonomik Risk Analizi
 • OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Açısından Risk Değerlendirme
 • Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni
 • Pratik uygulamalar
 • Örnek çalışmalar
Kimler Katılabilir

 • Firma yetkilileri
 • Bölüm ve birim yöneticileri
 • İnsan kaynakları yöneticileri
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri
 • Çalışan temsilcileri
Sınav / Sertifikasyon

              Katılımcılara eğitim sonunda katılımcı sertifikası düzenlenir

Kayıt

Kayıt için tarafınıza gönderilen katılımcı bilgi formunu doldurup teslim ediniz. 

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure