KaliteAkademi
İSG Kurulunun Eğitimi

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Yorumlar
Kayıt
Genel Bilgi
Eğitimin Yasal Gerekçesi
 • 6331 sayılı Kanun
 • İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik
Program İçeriği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
 • Görev ve Yetkileri
 • Çalışma Usulleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda ulusal mevzuat
 • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
 • Acil Durumlar Önlemleri
 • Meslek Hastalıkları
 • İşyerine Özel Riskler
 • İşveren veya işveren vekilinin Yükümlülükleri
 • İşçilerin Yükümlülükleri
 • İş Kazası İstatikleri
 • Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
 • Önleme ve koruma politikaları
 • İş Kazalarında hukuki ve cezai sorumluluk
Kimler Katılabilir

Firma yetkilileri, insan kaynakları yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri

Sınav / Sertifikasyon

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Yorumlar

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Kayıt

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Duyuru

Pellentesque viverra vehicula sem ut volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut non libero magna. Sed et quam lacus.

Online Talep
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure