KaliteAkademi
İSG Kurulunun Eğitimi
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.  

Yasaya göre, işveren İSG Kurulu üyelerine aşağıdaki konularda eğitim vermekle yükümlüdür: 

Kurulun görev ve yetkileri,

İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

İş hijyeninin temel ilkeleri,

İletişim teknikleri,

Acil durum önlemleri,

Meslek hastalıkları,

İşyerlerine ait özel riskler,

Risk değerlendirmesi.

 • Eğitim Ücreti Bireysel  : 100 TL + KDV / Kişi
 • Eğitim Grup Ücreti       : 1500 TL +KDVGenel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
İş sağlığı ve güvenliği kurullarının etkin ve sistemli bir çalışma yürütmesinin alt yapısı oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır
Eğitimin Yasal Gerekçesi
 • 6331 sayılı Kanun
 • İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik
Program İçeriği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
 • Görev ve Yetkileri
 • Çalışma Usulleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda ulusal mevzuat
 • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
 • Acil Durumlar Önlemleri
 • Meslek Hastalıkları
 • İşyerine Özel Riskler
 • İşveren veya işveren vekilinin Yükümlülükleri
 • İşçilerin Yükümlülükleri
 • İş Kazası İstatistikleri
 • Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
 • Önleme ve koruma politikaları
 • İş Kazalarında hukuki ve cezai sorumluluk
Kimler Katılabilir

    Firma yetkilileri

    İşveren statüsündeki yöneticiler

    Birim şefleri

    insan kaynakları yöneticileri

    iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri

Sınav / Sertifikasyon

                  Eğitime katılanlara katılımcı sertifikası düzenlenir. 

Kayıt

                  Kayıt için tarafınıza gönderilecek katılımcı bilgi formunu doldurarak teslim ediniz. 

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure