KaliteAkademi

İnsan Kaynakları Bilgilendirme

İnsan kaynakları yönetimi nedir? sorusunun cevabının verilebilmesi için ürün ve hizmet üreten firma ya da daha genel bir ifadeyle işletmelerin organizasyon yapısının bilinmesi gereklidir. Bilindiği gibi isletmeler bir mal ve hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek ve de o yapının organizasyonu için çeşitli birimlerden oluşmaktadır. İşte bu birimlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanı olup aslında tüm bölümleri ilgilendiren ve bu bölümlerde yer alan personelin organizasyonunu sağlayan bir birimdir. Bu bağlamda insan kaynakları nediri tanımlarsak, kısaca bir örgütte yani işletmede gereken insan kaynağının sağlanması ki buna işe alım süreçleri de dahildir, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.

Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi

Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki alan ve pozisyonlarda iş aramaya başlayabilir.

 • İnsan Kaynakları Departmanları
 • Bordrolama, özlük işleri
 • İşe Alım ve işten çıkarma
 • İK Danışmanlık şirketleri
 • Özel istihdam büroları
 • İlgili kamu kuruluşları

Meb Onaylı,Kurs Bitirme Belgesi

80 Saat Teorik+16 Saat Uygulama

Uzaktan Eğitim Sonunda 2 Günlük Yüzyüze Eğitim

Sınav Yeri:Ankara

Ücret: 900 tl Nakit Veya 3 Taksit

Program İçeriği

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını iki temel boyutta ele almak üzere hazırlanmıştır:

 1. Örgüt, İnsan kaynakları yönetiminde nasıl sistematik ve stratejik olarak düşünülmelidir?
 2. İnsan Kaynakları Yönetimi politikalarını hayata geçirmek ve rekabet avantajı elde etmek üzere gerçekte neler yapılmalıdır?


Ders kapsamında genel müdürlerin perspektifleri göz önünde bulundurulacak ve insan kaynaklarındaki ana uygulama alanları

 • Ödüllendirme sistemi,
 • Performans yönetimi,
 • Yüksek performanslı insan kaynakları sistemleri,
 • Eğitim ve geliştirme,
 • İşe alma,
 • İşe devam,
 • Eşit çalışan haklarına ilişkin kanunlar,
 • İş gücü farklılıkları ve sendika-yönetim ilişkileri de

stratejik açıdan ele alınacaktır.

Kimler Katılabilir
 • Personel ve şirket yönetimi yapan orta ve üst düzey yöneticiler,liderler
 • İnsan kaynakları alanında kendini geliştirmek ve yetiştirmek isteyen öğrenciler, işe alımlarda fark yaratmak isteyen yeni mezunlar
 • Profesyonel çalışma hayatında olan ve olmak isteyen herkes
Sınav / Sertifikasyon
You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!
Kayıt
You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure