KaliteAkademi
İş Kazalarının  Araştırılması, Kök Neden Analizi Eğitimi

Küçük ya da büyük meydana gelmiş her Kaza, sistem hatalarının mevcudiyetini gösterdiğinden, gereken derslerin çıkartılması yönünden (üzücü de olsa) aynı zamanda bir fırsattır. Kazaların doğru yöntemlerle soruşturulması, analizlerinin yapılması ve raporlanması  en kısa zamanda ve en etkin Düzeltici Tedbirlerin hayata geçirilmesini ve dolayısıyla Sistemin Onarılmasını temin eder. Böylece, söz konusu sistem boşluklarından ortaya çıkan benzer kazalar, gelecekte önlenebilecektir.

 

İlaveten, bir Kaza sonrasında hazırlanmış olan Bilirkişi Raporlarındaki olası hatalar da, bu sistem dahilinde ortaya çıkartılabilecek ve ilgili Firmanın hakları korunabilecek, haksız tazminat talepleri durdurulabilecektir.

Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Yorumlar
Kayıt
Genel Bilgi

Eğitimin Yasal Gerekçesi

6331 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleri
Program İçeriği
 • İşverenlerin ve çalışanların hukuki sorumlulukları, iş kazalarının bildirilmesi
 • İş Kazasının tanımı ve Kaza Sonuçlarının Sınıflandırılması
 • İş Kazalarının oluşumu
 • İş Kontrolünün önemi, işyerinde ve yürütülen faaliyette temin edilmesi
 • İş Kazalarının gerçek maliyeti
 • Kaza örnekleri (fotoğraf ve film)
 • İş Kazaları'nın araştırılmasında kullanılan yeni yöntemler
 • Bazı kazaların araştırma sonuçları 

  (örnek kaza çalışması)

 • İş Kazalarının araştırılması,
 • Araştırma ekibinin kurulması ve araştırmanın başlatılması
 • Grup çalışması;  örnek bir kaza ile ilgili olarak “kaza gelişim ağacı” ve “hata üçgeni  analizi”nin hazırlanması
 • Kanıt tiplerinin belirlenmesi (factual and material evidences)

 • Kazazede(ler) ile görüşme
 • Şahitlerle görüşme ve sorulacak temel sorular
 • Kazanın tespitler doğrultusunda analizi
 • Kaza gelişim ağacı (Accident Investigation Tree)
 • Hata Üçgeni Analizi (Tripod BETA)
 • Araştırma raporunun hazırlanması ve sunulması
 • Ana ve Tali Kaza nedenleri

 • Yapılacak iyileştirmeler ve Tavsiyeler
 • Yönetimin hazırlayacağı Aksiyon Planı
 • Kaza yerinin incelenmesi
 • Olayın kayda geçirilmesi
Kimler Katılabilir

 • Firma yetkilileri
 • Bölüm ve birim yöneticileri
 • İnsan kaynakları yöneticileri
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri
 • Çalışan temsilcileri
Sınav / Sertifikasyon

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Yorumlar

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Kayıt

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Duyuru

Pellentesque viverra vehicula sem ut volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut non libero magna. Sed et quam lacus.

Online Talep
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure