KaliteAkademi
Ergonomi Eğitimi

Ergonomi verimli, güvenli, konforlu ve etkili insan kullanımı için aletlerin, makinaların, sistemlerin, görevlerin, işlerin ve çevrenin tasarımına insan yetenekleri, sınırları ve diğer karakteristikleri hakkındaki bilgiyi uygulama sürecidir. Bu süreç sayesinde insanın işe uyumu ve işin insana uyumu sağlanmış olur.

Çalışan ve çevresi arasında uygunluk sağlanırsa, uygunsuz çevreden kaynaklanan stres azalır, çalışanın yaşadığı stres azalırsa işindeki hata payı azalır ve  verimlilik artar.

Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Yorumlar
Kayıt
Genel Bilgi
Eğitimin Yasal Gerekçesi
6331 sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleri
Program İçeriği
Yöneticiler İçin;
İyi iş yeri tasarımının beklenen yararları şunlardır:
 • İş ile ilgili incinme ve rahatsızlıkların azaltılarak sağlık ve güvenliğin iyileştirilmesi,
 • Konforun, moralin ve iş doyumunun geliştirilmesi,
 • Personel devir oranını ve çalışanların tazminat maliyetlerini azaltılması ve verimliliğin artırılması,

 • Ergonomiye Giriş
 • Çalışma Yerinin Düzenlenmesi.
 • Çalışma Ortamları

  İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin  sağlanması.
→  İş gücü kayıplarının önlenmesi.
→  Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması.
→  İş kazaları ve mesleki risklerinin azaltılması.
→  Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi.
→  Gürültü-aydınlatma-hava hareketleri-nemlilik-ortamın sıcaklığı-personel ekipman uygunluğu.
→  Sıkça görülen rahatsızlıklar ve çözüm önerileri (mola ve egzersizin önemi)

Beyaz Yakalılar İçin;
 • Ergonomiye Giriş
 • İş organizasyonu ve iş sistemi tasarımı ne demektir
 • Ofis Ergonomisi
 • Ofis şartlarının ergonomik risk analizi
 • Çalışma koşulları Çalışma ortamı
 • Kas iskelet sistemine yönelik risk faktörleri
 • Tekrarlama
 • Bedenin uygunsuz duruşu
 • Statik duruş
 • Uygun olmayan sıcaklıklarda çalışma
 • Aşırı Yüklenmeler
 • Kişisel özellikler ve özel durumlar
 • Egzersiz Nedir?
 • Çalışma ortamında ve evde egzersizler
 • Baş ve Boyun Egzersiz Hareketleri
 • Sırt ve omuz egzersiz hareketleri


Mavi Yakalılar İçin;
 • Ergonominin tanımı ve amaçları
 • İş organizasyonu ve iş sistemi tasarımı ne demektir
 • Çalışma istasyonu Ergonomisi
 • Çalışma istasyonu şartlarının ergonomik risk analizi
 • Çalışma koşulları
 • Çalışma ortamı
 • Kas iskelet sistemine yönelik risk faktörleri
 • Tekrarlama
 • Bedenin uygunsuz duruşu
 • Statik duruş
 • Uygun Olmayan sıcaklıklarda çalışma
 • Aşırı yüklenmeler
 • Titreşim
 • Sıkışma
 • Yetersiz iyileşme
 • Baş ve Boyun Egzersiz Hareketleri
 • Sırt ve omuz egzersiz hareketleri
Kimler Katılabilir

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Sınav / Sertifikasyon

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Yorumlar

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Kayıt

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Duyuru

Pellentesque viverra vehicula sem ut volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut non libero magna. Sed et quam lacus.

Online Talep
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure