KaliteAkademi
Arama Kurtarma Eğitimleri
 • Bar nedir?
 • Amaçlar 
 • Temel unsurlar 
 • Kaynak değerlendirme 
 • Kaynaklar
 • Kurtarmanın 5. aşaması
 • Kurtarma alanının tespiti ve değerlendirmesi
 • Kurtarma Teknikleri Ve Güvenliği 
 • Güvenlik
 • Tehlikeler ve önlemler
 • Güvenlik ekipmanlarının kullanımı
 • Arama teknikleri
 • Aranmış bölgeyi uluslararası işaretleme 
 • Mağdurların çekilmesi
 • Taşıma ve sürüklemeleri
 • Eğitim Ücreti Bireysel  : 100 TL + KDV / Kişi
 • Eğitim Grup Ücreti        : 1500 TL +KDV
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
 • Stratejik acil durum planlarının oluşturulması ve gerektiğinde aksaksız uygulanması ile maddi ve manevi zararların en düşük düzeyde tutulmasını sağlamaktadır.
 • Olası acil durumlarda yapılması gerekenler, önceden doğru ve eksiksiz olarak belirlenmeli ve değişen riskler karşısında yenilenmelidir.
 • Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak; acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemlerin ve yapılması gerekenlerin doğru ve eksiksiz bilinmesine bağlıdır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün önemli ve vazgeçilmez bir parçası olan acil durum planları; tüm çalışanlar tarafından zamanında ve doğru uygulanabilmelidir.

 • Eğitimin Yasal Gerekçesi

  • 6331 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleri
  • İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Program İçeriği

Afetler

 • Tanıtım
 • Özellikleri ve sonuçları
 • Çeşitleri 


Depremler

 • Deprem nedir? 
 • Nasıl Oluşur? 
 • Türkiye’deki fay hareketleri


Deprem Öncesi Yapılacaklar

 • Acil durum planı
 • Acil durum tatbikatı   
 • Deprem esnası
 • Deprem sonrası için ön hazırlık
 • Deprem sonrası buluşma planı


Temel Arama Kurtarma, Yapı Bilgisi

 • Temel bina yapı çeşitleri
 • Binaların çökme nedenleri   
 • Yapılarda hasar çeşitleri 
 • Binaların yıkılma çeşitleri 
 • Hasar çeşitleri
 • Önlemler
 • Boşluklar
Kimler Katılabilir
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
 • Arama, kurtarma ve tahliye,
 • Yangınla mücadele,
 • konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az 1 çalışanı destek elemanıolarak görevlendirilir. 

  İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir.

Sınav / Sertifikasyon

Eğitim öncesinde yapılan ön test ile çalışanın mevcut bilgisi ölçüldükten sonra, eğitim sonrası yapılan son test ile de eğitimin etkililiği ölçülür. Aynı zamanda yasanın zorunlu kıldığı ölçme değerlendirme koşulu sağlanarak eğitim kayıt altına alınmış olur. 

Kayıt

                Eğitime kayıt için; 

                Katılımcı bilgi formunu doldurup teslim ediniz

                Katılımcıların kimlik fotokopisini teslim ediniz 

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure