KaliteAkademi
Acil Durum Eğitimleri
Acil Durum Nedir? 
İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek ve acil müdahale, mücadele, ilkyardım gerektirecek her türlü olaydır. 
Acil Durum Planı Nedir? 
Herhangi bir acil durumda hangi ekiplerin, hangi görevleri üstleneceğini, acil duruma nasıl müdahale edileceğini ve acil durumun yönetilmesi, en az hasarla atlatılması için yapılması gerekn tüm detayların tek tek belirtildiği kriz yönetim planıdır. 
Acil Durum Müdahale Ekipleri? 
İşyerinin büyüklüğü
İşyerine özgü tehlikeler ve tehlike sınıfı
Yapılan işin niteliği
Çalışan sayısı
İşyerinde bulunan diğer kişiler 
dikkate alınarak acil durum müdahale ekipleri oluşturulmalı ve bu ekiplere görevlerine uygun eğitim verilmelidir.  
 • Eğitim Ücreti Bireysel  : 100 TL + KDV / Kişi
 • Eğitim Grup Ücreti        : 1500 TL +KDV

Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi
 • Firmanın imkan ve kabiliyetini göz önüne alarak, uygulanabilir acil durum planlarının nasıl hazırlanması gerektiği, acil durumlara müdahale edecek ilgili kurtarma birimlerinin çalışma prensiplerini belirlemek ve çalışanlara  bilgi vermek, çalışmalar sırasında  karşılaşılabilecek genel acil durumları kapsayacaktır.
 • Çalıştırılan alt yüklenici firma var ise, her alt yüklenici firma çalışanı ve yöneticileri, acil durumlara en etkin bir şekilde müdahale edilebilmesi için, personeli, makina ve ekipmanı ve diğer sahip olduğu imkanlar ile müdahale çalışmalarına katılacaktır.
 • Eğitimin Yasal Gerekçesi

  • 6331 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleri

  • İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Program İçeriği
      • Acil durumlarda yapılması gerekenler ve Alınması Gereken Önlemler 
      • Tıbbi Acil Durumlar
      • Doğal Afetler (Deprem, sel vb.)
      • Yangınla Mücadele
      • Terör , Saldırı , Rehin Alma
      • Çevre Kazaları
      • Salgın Hastalıklar
      • Sabotaj, Bomba Tehdidi

      • Tatbikatlar
       Acil plan tiplerine yönelik ve firmaya özgü özel tatbikatlar farklı senaryolarla Kalite Group tarafından talep doğrultusunda hazırlanmaktadır.
Kimler Katılabilir
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
 • Arama, kurtarma ve tahliye,
 • Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az 1 çalışanı destek elemanı olarak görevlendirilir.  

İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir.

Sınav / Sertifikasyon
Eğitim öncesinde yapılan ön test ile çalışanın mevcut bilgisi ölçüldükten sonra, eğitim sonrası yapılan son test ile de eğitimin etkililiği ölçülür. Aynı zamanda yasanın zorunlu kıldığı ölçme değerlendirme koşulu sağlanarak eğitim kayıt altına alınmış olur. 
Kayıt

Eğitime kayıt için; 

Katılımcı bilgi formunu doldurup teslim ediniz

Katılımcıların kimlik fotokopisini teslim ediniz 

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure