KaliteAkademi
Acil Durum Eğitimleri
You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box
 !!! İÇERİK YOK !!!
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Yorumlar
Kayıt
Genel Bilgi
 • Firmanın imkan ve kabiliyetini göz önüne alarak, uygulanabilir acil durum planlarının nasıl hazırlanması gerektiği, acil durumlara müdahale edecek ilgili kurtarma birimlerinin çalışma prensiplerini belirlemek ve çalışanlara  bilgi vermek, çalışmalar sırasında  karşılaşılabilecek genel acil durumları kapsayacaktır.
 • Çalıştırılan alt yüklenici firma var ise, her alt yüklenici firma çalışanı ve yöneticileri, acil durumlara en etkin bir şekilde müdahale edilebilmesi için, personeli, makina ve ekipmanı ve diğer sahip olduğu imkanlar ile müdahale çalışmalarına katılacaktır.

Eğitimin Yasal Gerekçesi

 • 6331 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleri

 • İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Program İçeriği
 • Acil durumlarda yapılması gerekenler ve Alınması Gereken Önlemler 
 • Tıbbi Acil Durumlar
 • Doğal Afetler (Deprem, sel vb.)
 • Yangınla Mücadele
 • Terör , Saldırı , Rehin Alma
 • Çevre Kazaları
 • Salgın Hastalıklar
 • Sabotaj, Bomba Tehdidi


Tatbikatlar
Acil plan tiplerine yönelik ve firmaya özgü özel tatbikatlar farklı senaryolarla Kalite Group tarafından talep doğrultusunda hazırlanmaktadır.
Kimler Katılabilir

Yönetici ve idari personel

Sınav / Sertifikasyon

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Yorumlar

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Kayıt

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box !!! İÇERİK YOK !!!

Duyuru

Pellentesque viverra vehicula sem ut volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut non libero magna. Sed et quam lacus.

Online Talep
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure