KaliteAkademi

YÖNETMELİKLER

4857/3

Alt İşverenlik Yönetmeliği

» MBS Linki

27010

4703

Asansör Yönetmeliği

» MBS Linki

26420

6331/30, 3146/12

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

» MBS Linki

  4857/39

  Asgari Ücret Yönetmeliği

  » MBS Linki

  4857/91, 6331/24-3

  Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  6331/30

  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28741

  4703

  Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

  » MBS Linki

  26411

  4703

  Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

  » MBS Linki

  26392

  7126/Ek-9

  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  26735

  6331/30

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28678

  6331, 2872, 644, 5902

  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28867 Mük.

  6331/30

  Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

  » MBS Linki

  28721

  6331/16, 17, 18, 30

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28648

  6331/30

  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28633

  6331/30

  Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

  » MBS Linki

  28743

  5510/107

  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  » Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi

  MBS Linki

  4857/114

  Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  3146/5,15

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28453

  4857/71

  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  5176/3,7

  Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  27699

  7269/3

  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  26454

  6331/30 3146/12

  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28620

  3194/44, 3542/3

  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

  » MBS Linki

  18565

  3194/44

  Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  20339

  3154/28

  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  » MBS Linki

  24246

  3154/28

  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

  » MBS Linki

  24500

  7201/7-a

  Elektronik Tebligat Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28533

  6331/30

  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28717

  4857/30

  Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

  » MBS Linki

  28877

  6331/30

  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

  » MBS Linki

  28737

  6331/30

  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28744

  2872/8, 11,12

  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

  » MBS Linki 

  25406

  4857/76

  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

  » MBS Linki

  25425

  4857/70

  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

  » MBS Linki

  25446

  1593/127

  Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28698

  3359/9 181/9,43 1593/179

  İlkyardım Yönetmeliği

  » MBS Linki

  6331/30, 31, 3146/2, 12

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  » MBS Linki

  6331/3,30, 3146/2,12

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  6331/10, 30, 31

  İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28741

  4857/63

  İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

  » MBS Linki

  25425

  4857/41

  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

  » MBS Linki

  25425

  6331/6,8,30 3146/2,12

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

  » MBS Linki

  6331/7

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28861

  6331/22,30

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28532

  6331/10,30

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28512

  4857/38

  İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  25393

  6356/4

  İşkolları Yönetmeliği

  » MBS Linki

  1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

  » MBS Linki

  25902

  6331/30

  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

  » MBS Linki

  28710

  6331/30 3146/2,12

  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28713

  6331/11, 12, 30

  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28681

  6331/25, 30

  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

  » MBS Linki

  28603

  4857/69

  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28717

  6176/3,7

  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki 

  25785

  6331/30

  Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28730

  4447/Ek-2

  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  27920

  6269

  Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

  » MBS Linki

  11811

  6331/30

  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28733

  6331/30

  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki 

  28695

  4703

  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

  » MBS Linki

  26361

  4857/110

  Konut Kapıcıları Yönetmeliği

  » MBS Linki

  25391

  6331/30

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28770

  4703

  Makina Emniyeti Yönetmeliği 28.09.2014 tarihinde yayımlanan (yürürlük tarihi:01.01.2015) Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  » MBS Linki

  27158

  3628

  Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  20696

  1739, 3797 3308, 2547

  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  » MBS Linki

  5544

  Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

  » MBS Linki

  27096

  4703

  Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

  » MBS Linki

  26392(4.Mük)

  5188

  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  » MBS Linki

  25606

  4857/76

  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  25426

  234

  Resmi Mühür Yönetmeliği

  » MBS Linki

  18513

  3056/2,33

  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  25658

  6331/30

  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28709

  6331/30

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28762

  4857/111

  Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

  » MBS Linki

  26986

  6356/29, 30, 77

  Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28833

  5510/Ek-1

  Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  5510/107

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

  » MBS Linki

  27579

  4904/3

  Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

  » MBS Linki

  27593

  4703/4

  Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28514 4.Mük.

  7201/60

  Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

  » MBS Linki

  28184

  6331/17, 30

  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

   » MBS Linki

  6356/42,61

  Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  28792

  6356/57

  Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28844

  6331/30

  Tozla Mücadele Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28812

  6331/21

  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28550

  818/323, 854/29....

  Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  » MBS Linki

  27058

  4817/22

  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  » MBS Linki

  25214

  6331/30

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

  » MBS Linki

  28786

  3194/44 13.12.1983 /180 BKK

  Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  27787

  4857/60

  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

  » MBS Linki

  25391

  4857/30, 39, 4904/3, 4447/48

  Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

  (Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.)

  » MBS Linki

  27210

  4857/51

  Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

  » MBS Linki

  İLO SÖZLEŞMELERİ

  KANUNLAR

  Product Added to cart Successfully
  Product added to cart failure
  Product updated to cart Successfully
  Product updated to cart failure
  Product deleted from cart Successfully
  Product deleted from cart failure