KaliteAkademi
Eğitici Eğitimi

Teknoloji, bilişim ve eğitim günümüzde tüm sektörlerde değişimin, yeniliğin ve sürekli gelişimin anahtarlarıdır. Nitelikli insan gücünün öneminin tartışılmaz olduğu günümüzde eğiticiler insana yatırımda en önemli rolü oynamaktadırlar. Eğiticinin eğitim vermedeki yetenek ve yetkinliklerinin gelişmesiyle birlikte, katılımcılara ve kurumların performanslarına katkı artacaktır. Etkin eğitimler verebilmek ve etkin eğitici olabilmek için beceriler güncellenmeli ve geliştirilmelidir.

 • Eğitim Ücreti Bireysel  : 1000 TL + KDV / Kişi
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi

Kimler Eğitici Eğitimi Almalıdır?

 • İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği gibi mesleklerde Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimcisi ve İşyeri Hekimliği Eğitimcisi olmak isteyen İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri
 • Sunum yeteneğini, hitabet yeteneğini geliştirmek isteyen her düzeydeki yönetici, yönetici adayı ve çalışanlar 
 • Kendi firmalarında personeline kurum içi eğitim veren profesyoneller 
 • Topluluk önünde sunum yapan, eğitim verenler ve işini daha profesyonel yapmak isteyenler
 • Eğitici becerilerini, yetkinliklerini geliştirmek isteyen ve sertifika almak isteyenler 
 • Şirketlerin insan kaynakları ve eğitim biriminde çalışanlar
Program İçeriği

Programın Uygulama Şekli: Uzaktan Eğitim

Sınav: Eğitim Merkezinde teorik ve uygulamalı

Programın Süresi: 45 saat


1.PROGRAM

Günde 6 saat ve haftada 30 saati geçmemek üzere;

a. Günlük Süre: Günde 5 saat

b. Toplam Süre: 1.Hafta = Günde 5 saat x 5 gün=25 saat

2.Hafta = Günde 5 saat x 4 gün=20 saat

Toplam 9 gün ve 45 saattir.

2.PROGRAM

Günde 6 saat ve haftada 30 saati geçmemek üzere;

a. Günlük Süre: Günde 3 saat

b. Toplam Süre: 1.Hafta = Günde 3 saat x 5 gün=15 saat

2.Hafta = Günde 3 saat x 5 gün=15 saat

3.Hafta = Günde 3 saat x 5 gün=15 saat

Toplam15 gün ve 45 saattir.


Programın İçeriği:

Programın içeriği aşağıdaki ana bölümlerin detaylı işlenmesinden oluşmaktadır.

1-ÖĞRENMENİN OLUŞUMU

2-EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA

3-ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

4-GERİBİLDİRİM

5-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

6-SUNUM UYGULAMALARI

Kimler Katılabilir
 • İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği gibi mesleklerde Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimcisi ve İşyeri Hekimliği Eğitimcisi olmak isteyen İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri
 • Sunum yeteneğini, hitabet yeteneğini geliştirmek isteyen her düzeydeki yönetici, yönetici adayı ve çalışanlar 
 • Kendi firmalarında personeline kurum içi eğitim veren profesyoneller 
 • Topluluk önünde sunum yapan, eğitim verenler ve işini daha profesyonel yapmak isteyenler
 • Eğitici becerilerini, yetkinliklerini geliştirmek isteyen ve sertifika almak isteyenler 
 • Şirketlerin insan kaynakları ve eğitim biriminde çalışanlar
Sınav / Sertifikasyon
Eğitim sonunda yerinde sınav yapılır. Kazanan katılımcılara MEB onaylı sertifika verilir. 
Kayıt

Kayıt için katılımcı bilgi formunu doldurunuz. 
Kimlik fotokopinizi teslim ediniz. 
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure