İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Yenileme (VİZE) İşlemleri

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Yenileme (VİZE) İşlemleri

İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikalarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminde yenileme eğitimi almak gerekmemektedir.  5 yılda bir vize işlemi yaptırmak gerekmektedir. Vize işlemi yaptırmayan uzmanların belgeleri İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünce askıya alınmaktadır.

Vize süresi 60 gün olup, 5 yıllık sürenin bitimine 60 gün kala vize işlemini başlatmak gerekmektedir. Akti taktirde en az 2 ay belge askıya alınacağından  mağduriyet yaşanabilir.

Vize işlemleri için;

Ekteki dilekçeyle birlikte, aşağıdaki belgeleri de dilekçe ekine ekleyerek Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir.

1) İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasının aslı 

2) Diploma ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti* 

(*) Belgesi Çalışma Bakanlığınca düzenlenen İşyeri Hekimleri için diploma ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı suretine gerek bulunmamaktadır.

İşyeri Hekimliği Sertifika Yenileme (VİZE) İşlemleri

İşyeri Hekimliği Sertifika Yenileme (VİZE) İşlemleri

Aralık 2015 tarihli Yönetmelik değişikliğine göre;

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminde yenileme eğitimi almak gerekmemektedir.  5 yılda bir vize işlemi yaptırmak gerekmektedir. Vize işlemi yaptırmayan hekimlerin belgeleri İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünce askıya alınmaktadır.

Vize süresi 60 gün olup, 5 yıllık sürenin bitimine 60 gün kala vize işlemini başlatmak gerekmektedir. Akti taktirde en az 2 ay belge askıya alınacağından  mağduriyet yaşanabilir.

Vize işlemleri için;

Ekteki dilekçeyle birlikte, aşağıdaki belgeleri de dilekçe ekine ekleyerek Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir.

1) İşyeri Hekimliği Sertifikasının aslı 

2) Diploma ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti* 

(*) Belgesi Çalışma Bakanlığınca düzenlenen İşyeri Hekimleri için diploma ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı suretine gerek bulunmamaktadır.

Belgesi Olmayanlar İşyeri Hemşiresi Olarak Çalışamayacak

Belgesi Olmayanlar İşyeri Hemşiresi Olarak Çalışamayacak

07 Mart 2016 tarihli Yönetmelik değişikliğine göre,

*İşyeri hemşiresi ya da Yönetmelikte geçtiği şekliyle diğer sağlık personeli belgesi olmadığı halde İSGKATİP’te tanımlı olanlar 30 HAZİRAN 2016 tarihinden itibaren işyeri hemşiresi olarak çalışamayacaktır.

Eğitim kurumlarından işyeri hemşireliği eğitimi alanlar, sınavı geçemese dahi 1 TEMMUZ  2017’ye kadar işyeri hemşiresi olarak İSGKATİP’ten tanımlı olarak çalışabilecekler.

Temmuz 2017’ye kadar yapılacak olan sınavlardan başarılı olamadıkları taktirde yine işyeri hemşireliği yapamayacaklar.

Yönetmeliğin getirdiği bir diğer değişiklik ise, Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) Sınavının geçme notu 70 yerine artık 60. Sınavdan 60 puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure