KaliteAkademi

 Online Kayıt

KALİTE AKADEMİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM MERKEZİNE

Kurumunuzca düzenlenecek olan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimine / İşyeri Hekimliği Eğitimine / Diğer Sağlık Personeli Eğitimine katılmak istiyorum. 

Aşağıda vermiş olduğum bilgi ve belgelerin doğruluğunu, katılımcı olarak ilgili Yönetmelik’le sabit olan eğitimin gereklerini yerine getireceğimi beyan eder, gereğini arz ederim. 

Aşağıda Seçtiğm Eğitim için, Belirtilen Eğitim Ücretini aşağıda belirtilen şekilde ödeyeceğimi beyan ve kabul ederim.   

Tarih:

Adı Soyadı:

İmza :


                                                  

- IGU -
- İH -
- DSP -
- İlkyardım -
- IEE -
- IGU -
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Başvuru Formu İndir
- İH -
İşyeri Hekimliği Eğitimi Başvuru Formu İndir
- DSP -
Diğer Sağlık Personeli Eğitim Başvuru Formu İndir
- İlkyardım -
İlkyardımcı Eğitim Başvuru Formu İndir
- IEE -
İlkyardım Eğitici Eğitimi Başvuru Formu İndir

* Katılımcı bu alanlardaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Yanlış beyandan kaynaklı sorumluluk katılımcıya aittir. 

* Eğitim iptali ‘Uzaktan Eğitim’in başlangıcından 5 günü öncesine kadar yapılabilecek olup, bundan sonraki tarihlerde iptal talebi olması ya da eğitimlerinin başkaca kural ihlali sebebi ile geçersiz olması devamsızlık süresinin aşılması halinde eğitim bedelinin tamamı katılımcıdan tahsil edilir.

* Katılımcı bu formu eksiksiz olarak doldurup imzalayacaktır. Uzaktan Eğitimin başlama tarihinden en geç  5 gün önce eğer var ise katılımcının eğitim iptal talebi egitim@kaliteakademi.com adresine yazılı olarak iletilmediği taktirde, katılımcı eğitime kesin kayıt yaptırmış sayılır. 

*Bu form doldurulup imzalandığında sözleşme niteliğindedir. 

*Ödemede oluşan gecikmelerde %25 gecikme faizi ödeneceği ayrıca ihtara gerek olmaksızın kabul edilmiştir. 

*Kalite Akademi eğitim tarihlerini katılımcıyı da bilgilendirerek değiştirebilir. 

*Belirtilen ikamet adresi resmi olarak ayrıca değiştirilmediği takdirde yazışma ve kargo, ihtar gönderme adresi olarak kullanılacaktır. 

KALİTE AKADEMİ İLETİŞİM BİL. EĞİT. DAN. A.Ş.

Şemsi paşa Caddesi No:14 Üsküdar - İstanbul | T. 02163347100 | F. 0212 310 59 08 | www.kaliteakademi.com

Not: Kimlik Fotokopisi , Dekont , Soyadı Değişikliği Belgesi , imzalı Sözleşme gibi kesin kayıt için zorunlu belgelerinizi  Formu Gönderdikten Sonra açılacak Sayfada Belge Gönder  alana Dosya yükleyerek iletebilirsiniz. 

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure