Zorunlu Standart Kapsamında Neler Var?

 • Alçak gerilim cihazları   (73/23/EEC)

 • Basit basınçlı kaplar   (87/404/EEC)

 • Gaz Yakan Aletler   (90/396/EEC)

 • Sıcak su kazanları  (92/42/EEC) 

 • Elektromanyetik uygunluk  (89/336/EEC)

 • Makineler  (98/37/EC) 

 • Sivil kullanım için patlayıcılar  (93/15/EEC)

 • Otomatik olmayan tartı aletleri  (90/384/EEC) 

 • Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar  (94/9/EC)

 • Asansörler  (95/16/EC)

 • Basınçlı kaplar  (97/23/EC)

 • İnşaat malzemeleri  (89/106/EEC)

 • Kişisel korunma donanımları  (89/686/EEC)

 • Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar (2000/9/EC)

 • Ölçü Aletleri  (2004/22/EC)

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure