KaliteAkademi
Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım; kaza ya da ani hastalık durumunda sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahalelerdir.


İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım yönetmeliği kapsamında , ilkyardım eğitmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir programdır. Eğitim konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Konu ile ilgili ilkyardım yönetmeliğini ekte ulaşabilirsiniz,

İlkyardım Güncelleme Eğitimi

Sertifikanın 8 yılın sonunda güncellenmesi zorunludur. Güncelleme eğitimi en az 16 saat sürmektedir. NEDEN İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI ALINMALI? Sürücü kurslarında ve ilkyardım eğitim merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilmek için sertifika zorunludur.

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure