KaliteAkademi

Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Detay
Ders Başlıkları
Hukuksal
Eğitim Süresi
Katılma Koşulları
Sertifika ve Evraklar
Detay

Bu Uzaktan Eğitim Programı; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen "Özel Kurslar Çerçeve Programı'na göre ; Eylül  2010/2636 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Uzaktan Eğitim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi, Resmi Gazetenin 21.07.2012 tarih, 28360 satısı işle yayınlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 17.08.2012 tarihli Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Emlak Danışmanlığı Kursu Sertifika Programı, gayrimenkul danışmanlarının kendi alanlarındaki her türlü bilgi ihtiyacı düşünülerek oluşturulmuş, ayrıntılı bir eğitim programı. Emlakla ilgili genel kavramlardan hukuki ve ekonomik boyutta emlakçılığa kadar pek çok ayrıntıyı içeriyor. Tapu, kadastro, şehir planlaması, vergilendirme gibi tüm teknik ayrıntılar, sertifika programının içeriğinde yer alıyor. Katılımcılara, harita ve imar uygulamaları, kentleşme ve imar hukuku, gayrimenkul hukukuna yönelik eğitimler veriliyor; halkla ilişkiler faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ve bu çerçevede ne gibi bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği aktarılıyor. Programın içeriğinde ekspertiz hizmetleri de ayrıntılı bir biçimde inceleniyor. Programı tamamlayan katılımcılar, kat irtifakından ifraz işlemlerine, miras taksiminden borçlar kanunu hükümlerine kadar tüm kavramlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oluyorlar.

Ademer  Eğitim Kurumu  olarak Emlak Danışmanlığı eğitimi vermekteyiz... Emlak Danışmanlığı sertifikanız ile emlakçılık adına yapılabilcek bütün işlemlerinizi kolaylıkla yapabileceksiniz.

Ders Başlıkları
 • PAZARLAMA
 • HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
 • TAPU SİCİLİ
 • KADASTRO
 • HUKUK
 • EMLAK DANIŞMANLIĞI EKSPERTİZ VE ŞEHİR PLANLAMA

Eğitim programının içeriği;

Emlak ile ilgili genel kavramlar

Hukuki ve ekonomik boyutta emlak danışmanlığı

Kadastro ile işlemler ve genel tanımlar

Tapu işlemleri ve genel tanımlar

Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri

Tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları

Şehir planlaması ile ilgili tanımla

Harita ve imar uygulamaları

Kentleşme ve imar hukuku

Emlak alım-satım kiralama,yatırım ve danışmanlık hizmetleri

Halkla ilişkiler

Mesleki mevzuat ve uygulamaları

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

FİYATLANDIRMA 750 TL

Eğitim Süresi

Eğitim süresi 120 saattir.(2 ay)sertifika programı kapsamındaki tüm eğitimler uzaktan eğitim yöntemi ile verilmektedir.Böylece tüm katılımcılar,bilgisayarlarının başında, zaman ve mekana bağlı olmadan eğitim alabiliyorlar. 

Katılma Koşulları
 • Kursiyerler en az lise mezunu olmalıdırlar.
 • Gayrimenkul Danışmanlığı Sertifikası almak isteyenler,
 • Emlak ofisi açmak isteyenler,
 • Gayrimenkul Danışmanlığı ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.
Sertifika ve Evraklar

Emlak Danışmanlığı Kursu Sertifikası:

Eğitimin sonucunda Ankara da Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği bir okulda ve temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan  kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.


Emlak Danışmanlığı Kursu sertifikasının geçerliliği:

Emlak Danışmanlığı kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye'de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

 

Gerekli evraklar:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure