KaliteAkademi

İSG Eğitimleri

Temel İSG Eğitimleri

We are Avail Lowest Interest

What looked like a small patch of purple grass, above five feet square, was moving across the sand in their direction. When it came near enough he perceived that it was not grass; there were no blades, but only purple roots. The roots were revolving, for each small plant in the whole patch, like the spokes of a rimless wheel.

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the spectator on a hillside, the sable cloud beneath was dished out, and the car seemed to float in the middle of an immense dark sphere, whose upper half was strewn with silver.

Hijyen Eğitimi

Benefits of Lowest Interest Loan

As I went on, still gaining velocity, the palpitation of night and day merged into one continuous greyness; the sky took on a wonderful deepness of blue, a splendid luminous color like that of early twilight; the jerking sun became a streak of fire, a brilliant arch, in space; the moon a fainter fluctuating band; and I could see nothing of the stars, save now and then a brighter circle flickering in the blue.

Yangın Eğitimi

Tatbikatlı Yangın Eğitimi

Olay yerinde ilk beş dakika içinde doğru ilkyardım uygulaması ile ölümleri en aza indirmek mümkündür. Hasta / Yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlanmaları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım gereklidir. İlkyardımın doğru yapılabilmesi için de İlkyardım Eğitimi zorunludur.


İlgili Yönetmeliğe göre eğitimin amacı;

  • Kurumun faaliyet gösterdiği işkoluna göre yangın riskini değerlendirmek

  • Olası yangın tehlikesine karşı alınması gereken tedbirler hakkında çalışanları  bilgilendirmek, yangın esnasında yangın söndürme ve tahliye yöntemlerini öğretmek

  • Yangına müdahale edecek ekibin sahip olması gereken nitelikleri öğretmek 

  • Yangının durumunu, özelliklerini, hızını ve ilerleyişini değerlendirme becerisi  kazandırmak

  • Yangın esnasında uygulanması gereken ilkyardım bilgilerini öğretmek

  • Yangın ekibi oluşturmak

Ergonomi Eğitimi

Olay yerinde ilk beş dakika içinde doğru ilkyardım uygulaması ile ölümleri en aza indirmek mümkündür. Hasta / Yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlanmaları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım gereklidir. İlkyardımın doğru yapılabilmesi için de İlkyardım Eğitimi zorunludur.


Eğitimin Amacı: 
Ergonomi verimli, güvenli, konforlu ve etkili insan kullanımı için aletlerin, makinaların, sistemlerin, görevlerin, işlerin ve çevrenin tasarımına insan yetenekleri, sınırları ve diğer karakteristikleri hakkındaki bilgiyi uygulama sürecidir. Bu süreç sayesinde insanın işe uyumu ve işin insana uyumu sağlanmış olur. Bu uyumun sağlanmasıyla insan kullanımına yönelik tasarım ve çalışma koşullarının en uygun hale getirilmesi ve dolayısıyla da çalışma hayatının kalitesi ve verimliliği artırılmış olur.

Ergonomi esas itibariyle iş yerinin çalışana uydurulmasıdır. Ergonomi insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Yani yaşamın insana uyumunu hedefler.

Çalışan ve çevresi arasında uygunluk sağlanırsa, uygunsuz çevreden kaynaklanan stres azalır, çalışanın yaşadığı stres azalırsa işindeki hata payı azalır ve verimlilik artar. Burada sözü edilen uygunluk hem fiziksel hem de psikolojik uygunluktur.

Ergonomi, ürünleri, görevleri ve çevreyi çalışanlara uyumlandırarak kalite, verimlilik ve performansın önündeki bariyerleri kaldırır. Ne kadar çok uyum sağlanırsa o kadar çok güvenlik ve çalışanın etkinliği sağlanır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Olay yerinde ilk beş dakika içinde doğru ilkyardım uygulaması ile ölümleri en aza indirmek mümkündür. Hasta / Yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlanmaları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım gereklidir. İlkyardımın doğru yapılabilmesi için de İlkyardım Eğitimi zorunludur.


Ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde yüksekten düşme ve ekipman/cisim düşmesi nedeniyle meydana gelen ölümlü kazalar, trafik kazalarından sonra 2. sırada yer almaktadır. Bu nedenle, İş Sağlığı Güvenliği mevzuatına göre, yüksekte çalışan tüm personelin yaptıkları işe uygun olarak bu eğitimi almaları zorunludur.
Eğitim teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada ve üç ana başlıkta verilmektedir.
• Yüksekte Emniyetli Çalışma Kuralları
• Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Kullanılan Alet ve Ekipmanların Doğru Seçimi

• Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Kullanılan Alet ve Ekipmanların Kullanımı

Çalışma Bakanlığı Sertifikalı Eğitimler
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure