Risk Değerlendirme Eğitimi
Kalite Akademi

EĞİTİMLER

İSG Uzmanlık Eğitimleri

Risk Değerlendirme Eğitimi

Risk Değerlendirme Eğitimi

İş kazalarının önlenmesi için gereken eğitim neleri içermektedir? Risk Değerlendirme nedir?

 

Firma yetkilileri, insan kaynakları yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri,  mühendisler, teknikerler, teknisyenler, formenler, ustalar, İSG işçi temsilcileri.

Neden risk değerlendirmesi yapmamız gerekli?
Risk Değerlendirmesi ne zaman Yapılmalı?
Tehlike nedir?
Risk nedir?
Risk değerlendirme süreçleri nelerdir?
İş Risk Analizi ve Risk değerlendirme ekibi kurulması
Risk Değerlendirme Çalışmalarında Üst Yönetimin Rolü Nedir?
Risk Yönetimi – Yöneticinin Rolü
Ergonomik Risk Analizi
OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Açısından Risk Değerlendirme
Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni
Matris metodları ( 5x5 ve 10x10x10 matris metodları)
Pratik uygulamalar,
Örnek çalışmalar.
 
EĞİTİMİN SÜRESİ: 5 gün (30 saat)

Katılımcılara; Çalışma ortamındaki tehlike ve risklerin belirlenmesi, risk değerlendirme aşamalarının ve ekiplerinin oluşturulması,  önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi, amaçlanmaktadır.

Sayfa Başı